Effectenrekeningen kosten vergelijken

Een effectenrekening is de plaats waar u uw aandelen, fondsen, obligaties en kasbons beheert. Zo’n rekening is in vele opzichten te vergelijken met een gewone bankrekening: het draagt een rekeningnummer, u kan ze meestal beheren via het internet of mobiele applicatie, er worden rekeninguittreksel van aangemaakt en worden door het beschermingsfonds beschermd. Het is zeker de moeite om zo’n rekening niet gewoon bij de eigen bank te openen, maar te vergelijken. De kosten die de verschillende banken aanrekenen lopen immers erg uiteen. Dat kan het rendement van uw beleggingen behoorlijk beïnvloeden.

Alle prijzen bevatten 21% BTW
Bank  Beheerskosten en dossierkosten Transfer van/naar andere instelling  
Keytrade Bank
Geen beheer-, bewaar- of dossierkosten Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 42,35 euro per lijn

Meer info

Transferkosten tot 2.500 euro terug in cash Lees meer+

Effecten bij de concurrentie? Betaal geen bewaarlonen meer en krijg de transferkosten tot 2.500 euro terug in cash.

Daarnaast geen transactiekosten op SG Issuer (LU) Turbo Best en Leverage & Short-Certificaten van Société Générale.
Aanbieding geldig op orders voor een bedrag boven 100 euro.
Bij orders voor een bedrag tussen 100 en 2 500 euro betaalt u niet de transactiekosten van 7,50 euro (Euronext Brussel) of 14,95euro (Euronext Parijs).
Bij orders voor een bedrag tussen 2 500,01 en 5 000 euro betaalt u niet de transactiekosten van 14,95 euro.
Bij orders voor een bedrag tussen 5 000,01 en 50 000 euro betaalt u niet de transactiekosten van 24,95 euro.

Lynx
Geen beheer-, bewaar- of dossierkosten Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 0 euro per lijn

Meer info

MeDirect
Geen beheer-, bewaar- of dossierkosten.
Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand effecten: 35 euro per lijn
Uitgaand fondsen: 75 euro per lijn

Meer info

Argenta
Geen beheer-, bewaar- of dossierkosten Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 60,50 euro per lijn

1% bonus op overgedragen effecten Lees meer+

U krijgt een premie van 1 % op de waarde van de overgedragen effecten die in aanmerking komen. De premie wordt berekend op effecten die geen Argenta-effecten of aandelen zijn en in België publiek worden aangeboden volgens de toepasselijke regelgeving. Effecten die binnen 3 maanden nadat ze worden overgedragen naar een Argenta-effectenrekening hun eindvervaldag bereiken, tellen niet mee voor de berekening van de premie.
Bij staatsbons, kasbons of obligaties wordt de 1 % berekend op het nominale bedrag van de effecten. Bij deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging wordt de 1 % berekend op de netto-inventariswaarde van de effecten op de dag dat ze naar de effectenrekening worden overgedragen.

Axa Bank
Bewaarloon: AXA producten, strips en rechten: gratis.
Beursgenoteerde effecten, niet-beursgenoteerde effecten van derden, staatsbons, kasbons van andere instellingen en obligaties: 12,10 euro per lijn.
Maximum 100 EUR per effectenrekening.
Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 90,75 euro per lijn
Belfius Bank
Dossierkost: 9,075 euro per dossier
Bewaarloon: het standaardtarief per waardecode is 0,1452 % of 0,242 % met een minimum van 3,025 euro en maximum van 24,20 euro per lijn.

Gratis waarden:
-Effecten uitgegeven door Belfius of Candriam, inclusief uitgiftes oorspronkelijk uitgegeven door een van de filialen van Dexia groep
-Effecten ingeschreven op naam waarvoor Belfius grootboek bijhoudt
- Strips, toekennings- en intekeningsrechten
- Op naam ingeschreven aandelen Solvac en Cofinimmo
- Aandelen Quares
- Fondsen uitgegeven door DEKA
- Vastgoedcertificaten Care Property Invest SA
- Effecten uitgegeven door Arkimedes en Lernout&Hauspie
Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 75 euro per lijn

Kosten overdracht terugbetaald Lees meer+

Als u uw beleggingen (kasbons, obligaties, fondsen, staatsbonnen …) overdraagt naar Belfius, betaalt Belfius al de kosten die uw huidige bank u aanrekent.

Beobank
Beheerskosten: 10 euro per jaar en per dossier
Bewaarkosten: 10 euro per lijn per jaar
maximum 150,00 euro per kalenderjaar

Deze beheers- en bewaarkosten zijn niet van toepassing op ICB’s, niet op kasbons gecommercialiseerd door Beobank, niet op Belgische staatsbons en niet op de gestructureerde producten gecommercialiseerd door Beobank.
Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 50 euro per lijn
BinckBank
Geen beheer-, bewaar- of dossierkosten Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 25 euro per lijn

Gratis transactietegoed tot 1.000 euro Lees meer+

BinckBank vergoedt de kosten die uw bank aanrekent voor het overboeken van uw portefeuille in de vorm van gratis transactietegoed, tot 1.000 euro.

BNP Paribas Fortis
Dossierkosten : 8,48 euro per jaar en per effectenrekening.
Geen dossierkosten voor effectenrekeningen met uitsluitend gratis bewaarde waarden.
De gratis bewaarde waarden zijn: waarden van de BNP Paribas Fortis-groep, waarden uitgegeven door Bank van De Post, warrants uitgegeven door BNP Paribas Fortis NV, rechten en strips, Solvay-aandelen.

Bewaarloon obligaties 0,15125% met een minimum van 4,84 per jaar
Bewaarloon aandelen en andere waarden 0,242% met een minimum van 4,84 per jaar
Er geldt een korting van 50% op het bewaarloon per post voor het deel boven de 72,60 euro per kwartaal
Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 75 euro per lijn
Bolero
Geen beheer-, bewaar- of dossierkosten Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 50 euro per lijn
Crelan
Jaarlijkse vaste kost 15,00 euro, ongeacht de (herkomst van de) effecten.
Vrijgesteld van bewaarloon zijn effectenrekeningen:
-die uitsluitend gebruikt worden in het kader van een beleggingscontract,
-op naam van jongeren (< 23 jaar)
-geopend via Crelan-online en die enkel effecten bevatten waarop kan ingetekend worden via Crelan-online
-effectenrekeningen van coöperanten
Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 60,50 euro per lijn
Deutsche Bank
Bewaarloon: Aandelen, Obligaties, Beveks, Effecten Deutsche Bank: 8 EUR
Strips, Rechten, Vast recht: Gratis
Met DB Personal aanbod is het bewaarloon gratis.
Maximaal 80 EUR per effectenrekening
Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 49 euro per lijn

1% bonus voor transfer van effecten Lees meer+

1% bonus voor transfer van effecten. Vertrouw uw effecten toe aan Deutsche Bank en ontvang 1% van hun waarde tot 10.000 euro. Geldig op kasbons, staatsbons, obligaties en fondsen. Krijg uw tansferkosten terug tot 500 euro, ook op aandelen.

Europabank
Het bewaarloon bestaat uit: een vast recht van 9 euro per effectenrekening, tenzij de effectenrekening volledig is samengesteld uit gratis bewaarde effecten, en een basistarief van 0,3 % van het gedeponeerde nominaal in obligaties of van de beurswaarde van de aandelen met een minimum van 3 euro per lijn.

Gratis bewaarde effecten: bons Europabank Medium Term Notes van Crelan Belgische staatsbons bons andere Belgische banken
Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 50 euro per lijn
Fortuneo
Geen beheer-, bewaar- of dossierkosten Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 42,35 euro per lijn (tenzij uitzonderlijke correspondentiekosten)

Terugbetaling van transferkosten tot 5.000 euro Lees meer+

Voor de BEVEK:
Terugbetaling in cash op de Fortuneo zichtrekening van de totale transferkosten aangerekend door de huidige rekeninghouder, met een maximum van 500 euro.

Voor de aandelen, ETF’s, turbo’s, warrants & certificats:
Terugbetaling gelijk aan het bedrag van de transferkosten aangerekend door uw huidige rekeninghouder, onder de vorm van terugbetaalde makelaarskosten. Terugbetaling met een maximum van 4.500 euro.

ING
Dossierkost: Per effectenrekening, uitgezonderd lege effectenrekeningen en Star Fund-dossiers : 14,52 euro per jaar

Bewaarloon voor ING fondsen, effecten uitgegeven door ING, VVPR-strips, inschrijvings en toewijzingsrechten: gratis.
Obligaties: 0,15% van het bedrag minimum 3,63 euro.
Andere effecten: 0,24% van het bedrag minimum 6,05 euro.
Uitgezonderd: OLO’s, Belgische schatkistcertificaten en Belgisch Commercial Paper in euro: 0,0015% minimum 48,40 euro
Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 60,50 euro per lijn
KBC
Bewaarloon: 0,14% +21% BTW
Minimum 4,84 Euro per waardecode

Gratis waarden: voor KBC-effecten, commercial papers, Belgische schatkistcertificaten, strips en rechten.

Dossierkost: 8,47 euro per effectenrekening (niet van toepassing als de effectenrekening enkel waarden vrij van bewaarloon bevat)
Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand Belgische: 60 euro per lijn
Uitgaand buitenlands: 60 euro per lijn
Nagelmackers
Vast recht 10,00 EUR + btw Per effectenrekening en per jaar, trimestrieel afgerekend
Kost indien de effectenrekening enkel door Nagelmackers gecommercialiseerde beleggingen omvat 0,00 EUR.

Bewaarloon per lijn en per jaar, trimestrieel afgerekend
Beleggingen gecommercialiseerd door Nagelmackers 0%
Belgische staatsobligaties 0,125% + btw
Andere effecten 0,25% + btw
Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 60 euro per lijn

Premie overdracht van effecten Lees meer+

Deze actie heeft betrekking op de overdrachten van effecten uitgevoerd tussen 20 februari 2017 en 30 juni 2017 inbegrepen.

Betaling van de overdrachtspremie
Enkel de die tijdens deze actie naar de effectenrekening van de cliënt bij Nagelmackers worden overgedragen geven recht op een overdrachtspremie gelijk aan 0,50% van de totale waarde van de overgedragen effecten. De maximale overdrachtspremie per cliënt bedraagt 2.500 EUR in 2017.

Geen bewaarlonen tot 31 december 2017 en 50% korting voor de bewaarlonen in 2018.
Voor alle effecten die overgedragen worden tijdens de actie naar een effectenrekening van de cliënt bij Nagelmackers worden de bewaarlonen tot 31 december 2017 geschonken en met 50% verminderd in 2018, voor zover deze effectenrekening niet gelinkt is aan een Private Banking-dienst zoals een discretionaire of adviserende beheersovereenkomst.

Rabobank.be
Geen beheer-, bewaar- of dossierkosten Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 100 euro per lijn
Record Bank
Geen beheer-, bewaar- of dossierkosten Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 60,50 euro per lijn
Triodos Bank
Geen beheer-, bewaar- of dossierkosten Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 25 euro per lijn
VDK Spaarbank
Geen beheer-, bewaar- of dossierkosten Ingaand: 0 euro per lijn
Uitgaand: 60 euro per lijn (eventuele correspondentkosten ten laste van cliënt)