Anonimiteit kost spaarder 800,8 euro

26
Reageer
De regering-Di Rupo heeft de roerende voorheffing op heel wat spaarproducten verhoogd van 15% naar 21%. Voor wie in 2012 meer dan 20.020 euro aan intresten en dividenden ontvangt, stijgt de factuur zelfs tot 25% op de ontvangsten boven dat grensbedrag. Bovendien wordt in dat geval ook de fiscus ingelicht Iets wat alleen kan worden vermeden als de spaarder zijn voorzorgen neemt en wat hem tot 800,8 euro kan kosten.

Eerst het goede nieuws: er blijven enkele spaarproducten over die door de fiscus nog worden ontzien. Zo blijft de eerste 1.830 euro aan intresten op een gewoon spaarboekje vrijgesteld van belastingen. Het zelfde geldt voor klassieke spaarverzekeringen met een gewaarborgde basisopbrengst van minstens 8 jaar (tak21) en voor dividenden van vastgoedbevaks die meer dan 60% van hun vermogen in residentieel vastgoed beleggen. Het gaat om Aedifica, Serviceflats en Home Invest.

Voorts blijft de staatsbon die in december 2011 werd uitgegeven, genieten van het voordeeltarief van 15%.

Op heel wat andere spaarproducten hebben Di Rupo en zijn ministers de roerende voorheffing echter opgetrokken van 15% naar 21%. Dat geldt onder meer voor de intresten op kasbons, termijnrekeningen en zichtrekeningen. Voorts op dividenden met een vvpr-strip, dividenden van aandelen van Belgische bedrijven die na 1994 werden uitgegeven, dividenden van vastgoedbevaks die minder dan 60% van hun vermogen in residentieel vastgoed beleggen, op coupons van beleggingsfondsen en op de meerwaarde van kapitalisatiefondsen die minstens 40% van hun vermogen in vastrentende effecten beleggen en een Europees paspoort hebben.

Maar die 21% zal voor veel spaarders stijgen naar 25%. Wie in 2012 meer dan 20.020 euro aan intresten en dividenden opstrijkt, moet immers 4% extra voorheffing betalen op de som boven dit grensbedrag.

De 4% extra kan op twee manieren worden opgeëist door de fiscus. De eerste is de onrechtstreekse. Telkens een bank een intrest of een dividend uitbetaalt, moet ze dit melden aan een centrale databank bij de Nationale Bank van België. Die kijkt na of de grens van 20.020 euro wordt bereikt. Is dat het geval, dan zal de databank dit in 2013 doorgeven aan de fiscus, die zo het extraatje bij de spaarder kan invorderen via de belastingaangifte.

Het alternatief is de directe inning. De spaarder kan ervoor opteren om onmiddellijk 25% in plaats van 21% voorheffing te laten inhouden. In dat geval is er geen melding aan de Nationale Bank en de fiscus.

Let wel: de 4% extra wordt alleen geheven op intresten en dividenden waarop 21% wordt gerekend. Toch wordt voor de bepaling van het grensbedrag van 20.020 euro ook rekening gehouden met intresten en dividenden waarop 15% voorheffing of 25% voorheffing worden ingehouden. Die 15% geldt onder meer voor wie meer dan 1.830 euro aan intresten ontvangt op een klassiek spaarboekje, de 25% onder meer op dividenden van bedrijven die voor 1994 zijn opgericht.

Wie wil vermijden dat zijn anonimiteit aan de fiscus wordt vrijgegeven, moet dus vermijden dat hij meer dan 1.830 euro aan intresten haalt op zijn spaarboekje, dat hij inkomsten haalt uit intresten en dividenden waarop een roerende voorheffing van 25% verschuldigd is en dat hij dus voorts in alle gevallen kiest voor een directe afhouding van 25% als basistarief 21% is. Dit laatste kan hem dus 20.020 euro x 4% extra taks of 800,8 euro kosten. (jvg)

Categorie: Sparen
Reacties (25)
 • rechtzetting  - 20020 of 2020

  toch wel een grote fout in dit artikel

 • jempi25  - anonimiteit

  Wat is eigenlijk de bedoeling van de anonimiteit, en heeft dit voordelen dan? Er wordt toch 25 % doorgestort door de bank, en moeten ze dan niet melden van wie of waar het komt? Is het echt anoniem? Stel me toch vragen, en denk dat de regering gewoon wil innen eer dat de belastingen geheven zijn! Maar als men niet de 2020 € interesten netto bereikt komt het dan ook automatisch op de belastingaangifte via de bank?

 • dingoo

  Ja maar het blijft niet bij 21 % of 25 %, want boven de 20.020 € komt deze afrekening op je belastingbrief en betaal je nog eens gemeentebelastingen en dat is vaak meer dan 4 % !

 • anoniem

  Worden de intresten die komen uit een afgekochte tak 21 ook meegeteld bij het bepalen van het plafond van 20 020 euro ?

 • anoniem  - kasbon

  Hoe berekend men de voorheffing op een kasbon met kapitalisatie aangegaan in 2009 voor 5 jaar?
  Vóór 28 november 2011 aan 15%, daarna 21% of alles nog aan 15%?

 • greetje11  - re: kasbon
  anoniem schreef:
  Hoe berekend men de voorheffing op een kasbon met kapitalisatie aangegaan in 2009 voor 5 jaar?
  Vóór 28 november 2011 aan 15%, daarna 21% of alles nog aan 15%?
 • jos  - intrest

  bij argenta alles aan 21%

 • Geerts Wilfried  - verhoging roerende voorheffing van 15 naar 20 %

  20.020 € intrest !!! .... ruw gerekend is dit een interest op een kapitaal van 1000000 € (één miljoen euro) Met dit bedrag aan interest gaat het toch niet over de "kleine spaarder" Een spaarboekje van bv. 70000 geeft aan 2.75 % reeds 1925 €, dus extra betalen voor deze kleine spaarder. Met de verhoging naar 21 % boven een intrest van 1830 € belast de regering OPNIEUW DE KLEINE SPAARDER. En hoe vermijd ik dan een intrest minder dan 1830 € / jaar als kleine spaarder (zonder bv geld voor 8 jaar vast te zetten via tak 21)

 • anoniempje

  Nee hoor, iemand die een kasbon van 90.000 euro heeft genomen en die 8 jaar heeft vastgezet bv, en heeft gekozen voor kapitalisatie van de interest, zal dit jaar ook aan dit bedrag komen en hierin vallen ! Het gaat over de interesten die je dit jaar int, onafhankelijk als die over jaren gespreid zijn. En dat is juist het onrechtvaardige eraan ! Mensen die gekozen hebben voor kapitalisatie zijn de dupe hierbij.

 • Tom

  Dus zorgen dat je bij verschillende banken zit en daar niet meer dan 1830 intrest hebt.

 • Vowani  - Spaargeld spreiden over meerdere banken

  Je kan je spaargeld inderdaad spreiden over meerdere banken, en daarbij nauwkeurig zorgen dat je per bank niet meer dan 1830 euro (per persoon) aan intrest krijgt.

  Echter, voor wie volkomen legaal wil zijn is dit geen oplossing.

  Immers alle inkomsten van spaarrekeningen boven de 1830 euro moeten gemeld worden via de belastingaangifte, en zullen dan alsnog belast worden met roerende voorheffing.

 • manuel

  Zouden moeten gemeld worden.
  Dat hebben die Heren ook vroeger nooit gedaan ...

 • Andrea  - roerendevoorheffing

  als je meer dat 20020 € interesten ontvangen van kasbons of obligaties maar wel in verschillende banken
  hoe moet je dat doen :?:
  graag een antwoord
  bedankt

 • Levine

  Als je niet aanvraagt dat de 4% solidariteitstax wordt ingehouden, zullen die banken moeten declareren aan de NBB wat jij hebt ontvangen, dat wordt dan gegroepeerd en zo berekend of je over die 20020 EUR zit. Als je toch je anonimiteit wilt bewaren, moet je bij elke bank aanvragen dat ze de 4% inhouden aan de bron.

 • staf Suetens  - nuancering

  U schrijft dat vennootschappen die na 1994 zijn opgericht slechts 15% afhielden van hun dividend. Niet helemaal correct;
  Kapitaalstortingen VANAF 1,1,1994 , of het nu is bij oprichting of bij kapitaalverhoging, dienden slecht 15% RV af te houden. Vandaar de creatie van de VVPR

 • raystef  - is iedereen verplicht je inkomsten aan te geven?
  avatar

  Stel : je hebt een aantal spaarboekjes waarvan de interesten de 1830 euro niet overschrijden - je hebt eveneens een aantal termijnrekeningen waarop er reeds die 21% werd geheven - en je hebt in totaal niet meer dan dat bewuste bedrag van 20020 euro.
  Vraag1 : zal ik dan zowiezo iets moeten aangeven op mijn belastingbrief ?
  Vraag2 : is het op de inkomsten van 2012 of 2013?

 • Vowani  - Wanneer is het zinvol om bank te vragen 4% solidar

  Banken zullen alle intresten op spaarrekeningen van 2012 doorgeven aan de NBB, indien ze hoger zijn dan 1830 euro per persoon.

  Heb je je spaargeld gespreid over meerdere banken, in een poging om onder die grens te blijven, dan zullen de banken geen melding doen aan de NBB, maar let wel, jij bent wel verplicht om je totale roerende inkomsten aan te geven via de belastingsaangifte in 2013.

  Dus legaal gezien lost zo'n spreiding niets op.

 • Vowani  - Wanneer is het zinvol om bank te vragen 4% solidar

  Ongeacht of je aan je bank zou vragen om de 4% solidariteitsbijdrage te betalen of niet, de roerende inkomsten van volgende producten zullen ALTIJD gemeld worden door jouw banken aan het toekomstige meldpunt bij de Nationale Bank van België, en dit hoewel deze producten an sich NIET onderworpen zijn aan de 4% bijdrage: alle intresten op gereglementeerde spaarrekeningen boven 1830 euro per persoon, alle intresten op de Leterme-staatsbon, alle soorten dividenden die aan 25% belast werden (bvb dividenden van individuele aandelen), liquidatieboni (voor de meeste mensen is dit niet relevant).

  De Nationale Bank van België (NBB) zal alle info die ze van de banken heeft gekregen doorgeven aan de fiscus, indien je totale roerende inkomsten, waarvan zij melding gekregen hebben, meer dan 20.020 euro per persoon zijn. Enkel voor de interesten en dividenden afkomstig van (de meeste) fondsen en van individuele obligaties bekom je dat ze NIET gemeld worden aan de NBB, als je aan je bank laat weten (via procedure daarvoor voorzien) dat ze voor jou de 4% solidariteitsbijdrage moeten afhouden aan de bron. Het is dus zinvol om aan bepaalde banken – met name diegene die voor grote bedragen aan fondsen en obligaties voor jou in portfolio houden -- te vragen om de 4% bijdrage meteen in te houden aan de basis, indien je wil vermijden dat meer dan 20.020 euro aan roerende inkomsten in totaal over al je banken en producten heen bekend zouden worden bij de NBB. Want dan zal de NBB niets aan de fiscus doorgeven (ze moeten dat enkel doen voor individuen met meer dan 20K roerende inkomen). Uiteraard kan dit later nog veranderen, indien de regels en wetten weer aangepast zouden worden (want nog niets is momenteel definitief beslist). Banken zullen alle intresten op spaarrekeningen doorgeven aan de NBB, indien ze hoger zijn dan 1830 euro per persoon. Heb je je spaargeld gespreid over meerdere banken, in een poging om onder die grens te blijven, dan zu...

 • lovemoney

  1- je hebt een spaarboekje dat je jaarkijks GEEN 1830€ intrest opbrengt.
  2- je hebt kasbons die jaarlijks bijvb 4000€ opbrengen MAAR waarop je dus al 21% belasting hebt op betaald

  Wat moet er nu gemeld worden op je belastingbrief ?
  volgens mii toch niets aangezien je al betaald hebt???

 • manu

  Niks !! 21 % is bevrijdende R.V. !! Die 25 % is enkel voor interesten boven 20 K.

 • Loodpomp

  Binnen twee jaar zullen die rode rakkers anders piepen en stimuleermaatregelen nemen om de stilgevallen economie terug brengen opeen aanvaardbaar peil

 • Megan  - re: roerende voorheffingen

  mag ik een verlies van 10.000 Euro op een obligatie (eigenlijk een aftrek van vroegere ontvangen interesten) ook in mindering brengen bij mijn aangifte ?? Of valt dit gewoon onder Pech ?]

 • sukkeltje

  ik zou graag zo'n 20.000 euro intresten hebben !
  dan zou het me 'saucisse' wezen om een eurootje meer belastingen te betalen, ik zou zelf mijn eigen 'feekboek'aandeel naar de beurs brengen en nog een wereldtournee doen met mijn groepje, een paar co2'tjes kunnen er wel bij...

 • Paul

  De 20020i is die nu persoon of per gezin.

Schrijf reactie
Uw contact gegevens:
Reacties:
[b] [i] [u] [s] [url] [quote] [code] [img] 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry:
:evil::twisted::roll::wink::!::?::idea::arrow:
Security

Spaargids mailalerts