menu

Anonimiteit kost spaarder 800,8 euro

26
Reageer
De regering-Di Rupo heeft de roerende voorheffing op heel wat spaarproducten verhoogd van 15% naar 21%. Voor wie in 2012 meer dan 20.020 euro aan intresten en dividenden ontvangt, stijgt de factuur zelfs tot 25% op de ontvangsten boven dat grensbedrag. Bovendien wordt in dat geval ook de fiscus ingelicht Iets wat alleen kan worden vermeden als de spaarder zijn voorzorgen neemt en wat hem tot 800,8 euro kan kosten.

Eerst het goede nieuws: er blijven enkele spaarproducten over die door de fiscus nog worden ontzien. Zo blijft de eerste 1.830 euro aan intresten op een gewoon spaarboekje vrijgesteld van belastingen. Het zelfde geldt voor klassieke spaarverzekeringen met een gewaarborgde basisopbrengst van minstens 8 jaar (tak21) en voor dividenden van vastgoedbevaks die meer dan 60% van hun vermogen in residentieel vastgoed beleggen. Het gaat om Aedifica, Serviceflats en Home Invest.

Voorts blijft de staatsbon die in december 2011 werd uitgegeven, genieten van het voordeeltarief van 15%.

Op heel wat andere spaarproducten hebben Di Rupo en zijn ministers de roerende voorheffing echter opgetrokken van 15% naar 21%. Dat geldt onder meer voor de intresten op kasbons, termijnrekeningen en zichtrekeningen. Voorts op dividenden met een vvpr-strip, dividenden van aandelen van Belgische bedrijven die na 1994 werden uitgegeven, dividenden van vastgoedbevaks die minder dan 60% van hun vermogen in residentieel vastgoed beleggen, op coupons van beleggingsfondsen en op de meerwaarde van kapitalisatiefondsen die minstens 40% van hun vermogen in vastrentende effecten beleggen en een Europees paspoort hebben.

Maar die 21% zal voor veel spaarders stijgen naar 25%. Wie in 2012 meer dan 20.020 euro aan intresten en dividenden opstrijkt, moet immers 4% extra voorheffing betalen op de som boven dit grensbedrag.

De 4% extra kan op twee manieren worden opgeëist door de fiscus. De eerste is de onrechtstreekse. Telkens een bank een intrest of een dividend uitbetaalt, moet ze dit melden aan een centrale databank bij de Nationale Bank van België. Die kijkt na of de grens van 20.020 euro wordt bereikt. Is dat het geval, dan zal de databank dit in 2013 doorgeven aan de fiscus, die zo het extraatje bij de spaarder kan invorderen via de belastingaangifte.

Het alternatief is de directe inning. De spaarder kan ervoor opteren om onmiddellijk 25% in plaats van 21% voorheffing te laten inhouden. In dat geval is er geen melding aan de Nationale Bank en de fiscus.

Let wel: de 4% extra wordt alleen geheven op intresten en dividenden waarop 21% wordt gerekend. Toch wordt voor de bepaling van het grensbedrag van 20.020 euro ook rekening gehouden met intresten en dividenden waarop 15% voorheffing of 25% voorheffing worden ingehouden. Die 15% geldt onder meer voor wie meer dan 1.830 euro aan intresten ontvangt op een klassiek spaarboekje, de 25% onder meer op dividenden van bedrijven die voor 1994 zijn opgericht.

Wie wil vermijden dat zijn anonimiteit aan de fiscus wordt vrijgegeven, moet dus vermijden dat hij meer dan 1.830 euro aan intresten haalt op zijn spaarboekje, dat hij inkomsten haalt uit intresten en dividenden waarop een roerende voorheffing van 25% verschuldigd is en dat hij dus voorts in alle gevallen kiest voor een directe afhouding van 25% als basistarief 21% is. Dit laatste kan hem dus 20.020 euro x 4% extra taks of 800,8 euro kosten. (jvg)

Categorie: Sparen
avatar
toch wel een grote fout in dit artikel
Stemmen:-13
dank om te melden
Webmaster
Stemmen:5
avatar
Wat is eigenlijk de bedoeling van de anonimiteit, en heeft dit voordelen dan? Er wordt toch 25 % doorgestort door de bank, en moeten ze dan niet melden van wie of waar het komt? Is het echt anoniem? Stel me toch vragen, en denk dat de regering gewoon wil innen eer dat de belastingen geheven zijn! Maar als men niet de 2020 € interesten netto bereikt komt het dan ook automatisch op de belastingaangifte via de bank?
Stemmen:-4
Ja maar het blijft niet bij 21 % of 25 %, want boven de 20.020 € komt deze afrekening op je belastingbrief en betaal je nog eens gemeentebelastingen en dat is vaak meer dan 4 % !
Stemmen:-4
avatar
Worden de intresten die komen uit een afgekochte tak 21 ook meegeteld bij het bepalen van het plafond van 20 020 euro ?
Stemmen:0
avatar
Hoe berekend men de voorheffing op een kasbon met kapitalisatie aangegaan in 2009 voor 5 jaar?
Vóór 28 november 2011 aan 15%, daarna 21% of alles nog aan 15%?
Stemmen:0
anoniem Schreef:
Hoe berekend men de voorheffing op een kasbon met kapitalisatie aangegaan in 2009 voor 5 jaar?
Vóór 28 november 2011 aan 15%, daarna 21% of alles nog aan 15%?
Stemmen:-3
avatar
bij argenta alles aan 21%
Stemmen:2
avatar
20.020 € intrest !!! .... ruw gerekend is dit een interest op een kapitaal van 1000000 € (één miljoen euro) Met dit bedrag aan interest gaat het toch niet over de "kleine spaarder" Een spaarboekje van bv. 70000 geeft aan 2.75 % reeds 1925 €, dus extra betalen voor deze kleine spaarder. Met de verhoging naar 21 % boven een intrest van 1830 € belast de regering OPNIEUW DE KLEINE SPAARDER. En hoe vermijd ik dan een intrest minder dan 1830 € / jaar als kleine spaarder (zonder bv geld voor 8 jaar vast te zetten via tak 21)
Stemmen:2
avatar
Nee hoor, iemand die een kasbon van 90.000 euro heeft genomen en die 8 jaar heeft vastgezet bv, en heeft gekozen voor kapitalisatie van de interest, zal dit jaar ook aan dit bedrag komen en hierin vallen ! Het gaat over de interesten die je dit jaar int, onafhankelijk als die over jaren gespreid zijn. En dat is juist het onrechtvaardige eraan ! Mensen die gekozen hebben voor kapitalisatie zijn de dupe hierbij.
Stemmen:-1
avatar
Dus zorgen dat je bij verschillende banken zit en daar niet meer dan 1830 intrest hebt.
Stemmen:1
Je kan je spaargeld inderdaad spreiden over meerdere banken, en daarbij nauwkeurig zorgen dat je per bank niet meer dan 1830 euro (per persoon) aan intrest krijgt.

Echter, voor wie volkomen legaal wil zijn is dit geen oplossing.

Immers alle inkomsten van spaarrekeningen boven de 1830 euro moeten gemeld worden via de belastingaangifte, en zullen dan alsnog belast worden met roerende voorheffing.
Stemmen:1
avatar
Zouden moeten gemeld worden.
Dat hebben die Heren ook vroeger nooit gedaan ...
Stemmen:2
avatar
als je meer dat 20020 € interesten ontvangen van kasbons of obligaties maar wel in verschillende banken
hoe moet je dat doen :?:
graag een antwoord
bedankt
Stemmen:0
avatar
Als je niet aanvraagt dat de 4% solidariteitstax wordt ingehouden, zullen die banken moeten declareren aan de NBB wat jij hebt ontvangen, dat wordt dan gegroepeerd en zo berekend of je over die 20020 EUR zit. Als je toch je anonimiteit wilt bewaren, moet je bij elke bank aanvragen dat ze de 4% inhouden aan de bron.
Stemmen:3
avatar
U schrijft dat vennootschappen die na 1994 zijn opgericht slechts 15% afhielden van hun dividend. Niet helemaal correct;
Kapitaalstortingen VANAF 1,1,1994 , of het nu is bij oprichting of bij kapitaalverhoging, dienden slecht 15% RV af te houden. Vandaar de creatie van de VVPR
Stemmen:2
Stel : je hebt een aantal spaarboekjes waarvan de interesten de 1830 euro niet overschrijden - je hebt eveneens een aantal termijnrekeningen waarop er reeds die 21% werd geheven - en je hebt in totaal niet meer dan dat bewuste bedrag van 20020 euro.
Vraag1 : zal ik dan zowiezo iets moeten aangeven op mijn belastingbrief ?
Vraag2 : is het op de inkomsten van 2012 of 2013?
Stemmen:-1
Banken zullen alle intresten op spaarrekeningen van 2012 doorgeven aan de NBB, indien ze hoger zijn dan 1830 euro per persoon.

Heb je je spaargeld gespreid over meerdere banken, in een poging om onder die grens te blijven, dan zullen de banken geen melding doen aan de NBB, maar let wel, jij bent wel verplicht om je totale roerende inkomsten aan te geven via de belastingsaangifte in 2013.

Dus legaal gezien lost zo'n spreiding niets op.
Stemmen:2
Ongeacht of je aan je bank zou vragen om de 4% solidariteitsbijdrage te betalen of niet, de roerende inkomsten van volgende producten zullen ALTIJD gemeld worden door jouw banken aan het toekomstige meldpunt bij de Nationale Bank van België, en dit hoewel deze producten an sich NIET onderworpen zijn aan de 4% bijdrage: alle intresten op gereglementeerde spaarrekeningen boven 1830 euro per persoon, alle intresten op de Leterme-staatsbon, alle soorten dividenden die aan 25% belast werden (bvb dividenden van individuele aandelen), liquidatieboni (voor de meeste mensen is dit niet relevant).

De Nationale Bank van België (NBB) zal alle info die ze van de banken heeft gekregen doorgeven aan de fiscus, indien je totale roerende inkomsten, waarvan zij melding gekregen hebben, meer dan 20.020 euro per persoon zijn. Enkel voor de interesten en dividenden afkomstig van (de meeste) fondsen en van individuele obligaties bekom je dat ze NIET gemeld worden aan de NBB, als je aan je bank laat weten (via procedure daarvoor voorzien) dat ze voor jou de 4% solidariteitsbijdrage moeten afhouden aan de bron. Het is dus zinvol om aan bepaalde banken – met name diegene die voor grote bedragen aan fondsen en obligaties voor jou in portfolio houden -- te vragen om de 4% bijdrage meteen in te houden aan de basis, indien je wil vermijden dat meer dan 20.020 euro aan roerende inkomsten in totaal over al je banken en producten heen bekend zouden worden bij de NBB. Want dan zal de NBB niets aan de fiscus doorgeven (ze moeten dat enkel doen voor individuen met meer dan 20K roerende inkomen). Uiteraard kan dit later nog veranderen, indien de regels en wetten weer aangepast zouden worden (want nog niets is momenteel definitief beslist). Banken zullen alle intresten op spaarrekeningen doorgeven aan de NBB, indien ze hoger zijn dan 1830 euro per persoon. Heb je je spaargeld gespreid over meerdere banken, in een poging om onder die grens te blijven, dan zullen de banken geen melding doen aan de NBB, maar let wel, jij bent wel verplicht om je totale roerende inkomsten aan te geven via de belastingsaangifte. Dus legaal gezien lost zo'n spreiding niets op. Op spaargelden wordt geen 4% solidariteitsbijdrage afgehouden, maar de intresten tellen wel mee voor het bepalen of je aan 20.020 euro komt of niet. Alle roerende inkomsten waarvoor je geen 4% bijdrage hebt laten afhouden, zal je ook zelf verplicht moeten melden op je belastingsaangifte in 2013 (inkomsten 2012). Dus ook alle inkomsten van je spaarrekeningen boven de 1830 euro, en die van de Leterme staatsbon, alsook dividenden van individuele aandelen. Men kan beter geen individuele aandelen in portfolio hebben, wiens dividenden aan 25% belast worden, maar wel fondsen. Want enkel via fondsen kan men de dividenden van aandelen, via het vooraf betalen van de 4%, niet laten meetellen voor de 20.020 euro grens. Intresten van Tak 21 en Tak 23 producten die men langer dan 8 jaar aangehouden heeft, tellen NIET mee voor het bepalen van de 20.020 euro limiet. Er wordt ook geen 4% extra taks op geheven. De roerende voorheffing erop is 0%. De inkomsten worden NIET gemeld aan de NBB.

Welke inkomsten tellen dus mee voor de berekening van het bereiken van de drempel van 20.020 euro per persoon:
1. Alle intresten op spaarrekeningen boven de 1830 euro
2. Alle intresten die onderworpen zijn aan 21% RV:
- dus alle coupons van termijnrekeningen of individuele obligaties, maar met uitzondering van de Leterme-staatsbons
- alle dividenden van fondsen allerhande
3. Alle dividenden van individuele aandelen die onderworpen zijn aan 25%
Je zal dus een inschatting moeten maken over een gans jaar van je verwachte roerende inkomsten. Het is niet zo gemakkelijk dit te doen, want van bepaalde producten zal de rentevoet of het dividend variabel zijn, en niet voorspelbaar. Dus marge laten voor eventuele stijgingen ervan (hoewel dit voor de rentevoeten niet erg waarschijnlijk is, gezien de stand van de economie).

Besluit:
Het is best om (zeker voor wat 2012 inkomsten betreft, nadien zien we nog wel wat de evoluties zijn) om aan die banken waar je voor grote bedragen fondsen en/of obligaties in portfolio hebt te vragen om de 4% solidariteitsbijdrage aan de bron af te houden. Zo bekom je “anonimiteit” (ttz je gegevens worden niet doorgegeven aan de NBB) voor je beleggingen in deze producten, en dit voor een beperkte extra kost van maximaal 800,8 euro per jaar (met name 4% op je roerende inkomsten van je fondsen en obligaties, tot een maximum van 800 euro, zijnde 4% van 20.020). Bovendien ben je dan ook verlost van de rompslomp om die inkomsten te moeten documenteren op je belastingsaangifte. Aan banken waar je grotendeels spaarrekeningen hebt of Leterme-staatsbons of individuele aandelen in portfolio hebt moet je niks vragen, want dit is zinloos.
Stemmen:1
1- je hebt een spaarboekje dat je jaarkijks GEEN 1830€ intrest opbrengt.
2- je hebt kasbons die jaarlijks bijvb 4000€ opbrengen MAAR waarop je dus al 21% belasting hebt op betaald

Wat moet er nu gemeld worden op je belastingbrief ?
volgens mii toch niets aangezien je al betaald hebt???
Stemmen:2
avatar
Niks !! 21 % is bevrijdende R.V. !! Die 25 % is enkel voor interesten boven 20 K.
Stemmen:3
avatar
Binnen twee jaar zullen die rode rakkers anders piepen en stimuleermaatregelen nemen om de stilgevallen economie terug brengen opeen aanvaardbaar peil
Stemmen:4
avatar
mag ik een verlies van 10.000 Euro op een obligatie (eigenlijk een aftrek van vroegere ontvangen interesten) ook in mindering brengen bij mijn aangifte ?? Of valt dit gewoon onder Pech ?]
Stemmen:2
avatar
ik zou graag zo'n 20.000 euro intresten hebben !
dan zou het me 'saucisse' wezen om een eurootje meer belastingen te betalen, ik zou zelf mijn eigen 'feekboek'aandeel naar de beurs brengen en nog een wereldtournee doen met mijn groepje, een paar co2'tjes kunnen er wel bij...
Stemmen:2
avatar
De 20020i is die nu persoon of per gezin.
Stemmen:0

Spaargids mailalerts