Op zoek naar de pensioenspaarverzekering met de hoogste opbrengst

0
Reageer

Op zoek naar de pensioenverzekering met de hoogste opbrengst

Hoe kiest u de meest aangewezen formule als u besloten heeft om een pensioenspaarverzekering te onderschrijven? Kijkt u naar de formule met de laagste kosten of die met de hoogste opbrengst?

Keuze tussen bank, tak21 en tak23

U kunt aan pensioensparen doen via een bank. In dat geval worden uw stortingen geïnvesteerd in een beleggingsfonds. Uw extra pensioenkapitaal danst dan mee op de golven van de beurzen, waarbij u zowel kan winnen als verliezen.

U  kunt ook kiezen voor een pensioenspaarverzekering bij een verzekeraar. In dat geval heeft u de keuze tussen een tak23-beleggingsverzekering en een tak21-spaarverzekering. In die eerste optie is uw situatie gelijkaardig aan die van een bankfonds en bent u afhankelijk van de evoluties op de financiële markten, alleen zit u dan juridisch met een verzekeringscontract. In het tweede geval bouwt u meer zekerheid in. Bij pensioensparen via een tak21-spaarverzekering heeft u namelijk recht op een gewaarborgde basisrente. Die kan nog worden aangevuld met een winstdeelneming indien de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Met andere woorden: in dit scenario zakt uw opgebouwde tegoed nooit.

Welke formule u ook verkiest: u kunt dit jaar tot 940 euro storten voor het pensioensparen. De overheid moedigt dat trouwens aan met een belastingvermindering van 30%. Wie het maximum stort, moet bijgevolg 282 euro minder aan belastingen betalen.

Hoogste gewaarborgde rente

Mocht u kiezen voor een tak21-spaarverzekering, bij welke verzekeraar sluit u dan best een contract af?

U zou kunnen opteren voor de verzekeraar met de hoogste gewaarborgde rente. In dat geval komt u momenteel terecht bij Vita Pensioen van Federale Verzekering, blijkt uit het overzicht op Spaargids.be. Zij biedt 1,25% basisrente. Let wel: deze geldt alleen voor het lopende jaar. Voor de volgende jaren ontvangt u de rente die op dat moment van toepassing is. Bij Argenta Flexx is het dan weer 1,05%, maar geldt de garantie wel voor de hele looptijd. Alleen naar het percentage kijken, volstaat dus niet.

De gewaarborgde rente geldt bovendien alleen voor de stortingen die u nu doet, niet noodzakelijk voor latere stortingen. U kunt dus nooit een stuk onzekerheid over de toekomstige opbrengst van uw pensioenspaarverzekering uitsluiten.

U kunt ook zoeken naar de verzekeringen met de hoogste winstdeelnemingen. Alleen is dit een pak moeilijker omdat ze niet op voorhand in te schatten zijn. Die winstdeelnemingen worden jaarlijks achteraf vastgelegd in functie van het resultaat van de herbeleggingen die de verzekeraar het voorbije jaar met uw premies heeft kunnen doen. In slechte tijden kan de winstdeelneming dan ook gelijk zijn aan nul.

Hou rekening met de fiscus

Gezien u in België bent, moet u ook rekening houden met de impact van de belastingen op de pensioenspaarverzekering. Die worden geheven op het moment dat u zestig bent. Ze bedragen 8% op de stortingen plus de gegarandeerde rente.

De winstdeelnemingen die u in de loop van de spaarperiode krijgt, worden  daarentegen niet belast. Daardoor kan het fiscaal interessanter zijn om een lagere gegarandeerde rente te hebben, maar een hogere winstdeelneming.

Kijk naar het verleden

U kunt ook kijken naar het totale rendement (gewaarborgde rente + winstdeelnemingen) dat de verzekeraars de voorbije jaren realiseerden op hun pensioenspaarverzekeringen. Een overzicht vindt u eveneens op Spaargids.be. Weet daarbij dat prestaties uit het verleden nog geen garantie voor de toekomst inhouden, al kunnen ze wel een indicatie geven van goed beheer.

Ten slotte kunt u ook kiezen voor de spaarverzekering met de laagste kosten.

Hou er in elk geval rekening mee dat een pensioenspaarverzekering een vorm van langetermijnsparen is, waarbij het de bedoeling is om uw tegoed pas op te vragen bij de pensionering. Vervroegd uw tegoed moeten opvragen, wordt fiscaal strenger bestraft.

 

Lees ook:
- Belgische werknemers ontvangen gemiddeld 130.000 euro uit groepsverzekering
- AXA nodigt klanten uit voor pensioengesprek 
- Groepsverzekering maakt individueel pensioensparen niet overbodig

Hoe interessant vond u dit artikel?
(1 stem, gemiddeld 4 van de 5)
Categorie: Algemeen nieuws over sparen