Pensioensparen: zinvol om meer dan 940 euro te storten in 2018?

1
Reageer
Pensioensparen: zinvol om meer dan 940 euro te storten in 2018?

Vanaf 2018 mag u 1.200 euro storten voor het pensioensparen. Nu ligt de grens nog op 940 euro. Maar wie van de uitbreiding gebruik maakt, moet wel vermijden om in een fiscale val te trappen, al is de situatie minder zwart/wit dan al eens wordt beweerd.

Belastingvermindering

Het Belgische wettelijke pensioen is maar een mager beestje. De fiscus moedigt de Belgen daarom aan om zelf een extra pensioenkapitaal aan te leggen. Dit jaar kan iedereen tussen 18 en 64 jaar daartoe 940 euro storten in een pensioenspaarfonds bij een bank of in een pensioenspaarverzekering bij een verzekeraar.

De stortingen voor het pensioensparen leveren een belastingvermindering op van 30% van de gestorte bedragen; Wie het maximum van 940 euro stort, moet dus 282 euro minder belastingen betalen.

Hoger bedrag, lager voordeel

Vanaf volgend jaar wordt de mogelijkheid om aan pensioensparen te doen uitgebreid. Er zal dan tot 1.200 euro kunnen worden gestort.

Maar er zit wel een valstrik aan. Wie meer stort dan het huidige maximum van 940 euro ziet zijn fiscaal voordeel zakken tot 25% en dat vanaf de eerste euro. Dit heeft als gevolg dat wie tussen 940 euro en 1.128 euro stort minder direct fiscaal voordeel heeft dan wie precies 940 euro stort. Wie kiest voor het maximum van1.200 euro krijgt 18 euro meer belastingvermindering dan wie 940 euro stort.

Deze fiscale val kreeg de voorbije weken al heel wat kritiek. Bij de opmaak van de begroting ging de regering er immers vanuit dat heel wat belastingbetalers zich zullen ‘laten vangen’.

Niet zwart/wit

Toch is het eindbeeld niet zo zwart/wit. Veel zal afhangen van de opbrengst van het pensioensparen. Wie meer stort, mag op termijn immers een groter kapitaal verwachten. Bovendien kan het rendement ervan nog altijd groter zijn dan de opbrengst die met andere beleggingen kan worden gehaald.

Net als bij veel andere beleggingen wordt het rendement ook bij het pensioensparen mede bepaald door de fiscus. Wie in de loop van de beleggen ook maar één keer van het fiscaal voordeel van een belastingvermindering heeft genoten, moet weten dat Financiën een deel van zijn gulheid wil recupereren. Dat gebeurt doorgaans op de zestigste verjaardag van de spaarder. Het kapitaal dat dan al is opgebouwd, wordt belast tegen 8%. Bij een bancair pensioenspaarfonds wordt voor de berekening ervan uitgegaan dat elke storting 4,75% per jaar heeft opgebracht. Is dit in werkelijkheid meer, dan doet de spaarder een extra goede zaak want dan kan hij een deel onbelast innen, is het minder dan weegt de rekening van de fiscus door.

Bij een spaarverzekering wordt dan weer alleen gekeken naar de effectieve opbrengst van de gegarandeerde rente. De winstdeelnemingen die bovenop de gegarandeerde rente worden gegeven, blijven vrij van belasting.

 

Lees ook:
- Wat verandert voor uw spaargeld in 2018
- Vergeet uw fiscaal eindejaarsgeschenk niet
- Hoeveel zet u best opzij voor uw oude dag?

Vindt u het artikel interessant? Geef uw score
(4 stemmen, gemiddeld 2.25 van de 5)


Categorie: Algemeen nieuws over sparen