Belgisch spaarboekje ligt onder Europees vuur

9
Reageer
Belgisch spaarboekje ligt onder Europees vuurHet Europees Hof van Justitie zal zich moeten buigen over het Belgische spaarboekje. Zorgt dat niet voor concurrentievervalsing? Op de interesten die uitbetaald worden door de Belgische banken is de eerste schijf van 1880 euro immers vrijgesteld van belastingen. Voor intresten die Belgen genieten bij buitenlandse banken geldt dat niet.

Voor Belgen is het dan ook gunstiger hun geld te plaatsen bij een Belgische bank dan bij een buitenlandse. Anders lopen ze sowieso het fiscale voordeel mis.

Kan dat worden beschouwd als bescherming van de lokale spelers en dus in strijd met de Europese concurrentie? De Europese Commissie heeft België hiervoor dan ook voor het Europees Hof gebracht.

Over een andere belastingzaak heeft het Belgische Grondwettelijk Hof intussen een arrest geveld. Het heeft betrekking op de bijkomende heffing van 4% die spaarders over 2012 moeten betalen indien ze dat jaar meer dan 20.020 euro aan intresten en dividenden uit sommige beleggingen ontvingen. Andere investeerders zoals bedrijven of buitenlanders waren die bijkomende taks niet verschuldigd. Volgens het Hof kan dit perfect omdat die categorieën zich in wezenlijk verschillende situaties bevinden en dus verschillend mogen worden belast.

Vindt u het artikel interessant? Geef uw score
(6 stemmen, gemiddeld 4 van de 5)


Categorie: Algemeen nieuws over sparen