Beobank  MasterCard

mastercard

1ste kaart

€ 5,00

Standaard limiet

€ 2500

Actie / punten

5€ cadeau

  • Vergelijk

Na de eerste transactie met uw kredietkaart (mits binnen de 90 dagen na de ondertekening van de kredietovereenkomst) stort Beobank 5 € op de rekening van uw kredietkaart.
Optionele domiciliëring: zo wordt het verplichte minimumbedrag maandelijks automatisch geïnd via de zichtrekening van uw keuze

Kosten
Jaarlijkse bijdrage voor de eerste kredietkaart
€ 5,00
2de kaart
gratis
Betalen binnen eurozone
gratis
Betalen buiten eurozone
gratis
Geld afhalen binnen eurozone
2,50% (min. 5 EUR, max 15 EUR)
Geld afhalen buiten eurozone
2,50% (min. 5 EUR, max 15 EUR)
Wisselkoers commissie
2,10%
Krediet / Limieten
Standaard limiet
€ 2500
Gespreid betalen
Ja
1/18de of 1/20ste van het bedrag van het kredietsaldo met een minimum van € 25
JKP (Jaarlijks kosten percentage)
12,49%
voor bedrag van € 2500
Verplichte zichtrekening
Nee
Prepaid kaart
Nee
  • Vergelijk
Kosten
Betalen / geld afhalen Geldafhaling ATM: 2,50% van het afgehaalde bedrag (min. 5,00 EUR, max. 15,00 EUR per afhaling)
Afhaling gratis, indien positief saldo, behalve indien het saldo minimum overeenstemt met het afgehaalde bedrag.
Vanaf 1/9/2015 geldt voor zowel MasterCard als Visa voor niet-euro transacties een totale kost van 2,10% van het transactiebedrag.
Krediet / Limieten
Gespreid betalen Voorbeeld: kredietopening van onbepaalde duur van 2.500€. Jaarlijks Kostenpercentage van 12,49% (variabele jaarlijkse debetrentevoet: 12,06%) met een jaarlijkse bijdrage van 5€.
Maandelijks minimum 1/18de of 1/20ste (volgens het bedrag van uw kredietlijn) van de gebruikte financiële reserve, met een minimum van 25€. 1/18de (als uw kredietlijn kleiner dan of gelijk is aan 5.000€) en 1/20ste (als uw kredietlijn groter is dan 5.000€) (met uitzondering van de jaarlijkse bijdrage) van de opgebruikte financiële reserve en met een minimum van 25€ (tenzij het openstaande saldo kleiner is dan 25€; in dat geval, betaalt u dit lagere bedrag), vermeerderd met de jaarlijkse bijdrage.
puntenprogramma's, acties en tijdelijke promoties op de kaarten
Actie / punten Na de eerste transactie met uw kaart (mits binnen de 90 dagen na ondertekening van de kredietovereenkomst) stort Beobank 5€ op de rekening van uw kredietkaart.
Verzekering
Aankoop Aankoopverzekering: Voor elk roerend goed met een eenheidswaarde die hoger is dan 50 EUR, dat door de verzekerde met de kredietkaart gekocht is tijdens de duur van de waarborg. Schadegeval: de gekwalificeerde diefstal van het verzekerd goed of de accidentele schade veroorzaakt aan het verzekerd goed. De waarborg is verworven voor zover de gekwalificeerde diefstal of de accidentele schade zich voordoet binnen 200 dagen na de aankoop- of leveringsdatum van het verzekerde goed. 1.000 EUR per schadegeval en 2.000 EUR per verzekeringsjaar.
Varia Kredietbeschermingsplan (optioneel): Ze dekt voor uzelf en uw naasten een deel of zelfs de totaliteit van de opgebruikte financiële reserve (beperkt tot 12.400€). Bij volledige arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid betaalt het Kredietbeschermingsplan na een wachttijd van 3 maanden elke maand 10% terug van de opgebruikte financiële reserve. Bij ernstige ziekte zal de verzekeraar, na verloop van een wachttijd van 30 dagen, de opgebruikte financiële reserve (beperkt tot 12.400€) op het ogenblik van de vaststelling van de diagnose terugbetalen, mits inachtname van de eigen risicotermijn van 90 dagen vanaf de ingangsdatum van de polis. Bij overlijden hoeft geen enkele naaste van de overledene de opgebruikte financiële reserve (beperkt tot 12.400€) terugbetalen. De verzekering neemt alles voor haar rekening.
Let op, geld lenen kost ook geld.