Protection Travel Insurance ALL RISK + Bijstand voertuig

 

Jaarlijkse bijdrage

vanaf € 315

 
  • Vergelijk
 
  Wanneer is er bijstand
Mechanisch probleem Ja
Diefstal Ja
Sleutels Nee
Banden Nee
Ongeval Ja
Vandalisme Nee
  Verzekerde incidenten
Pechverhelping Ja
Wegslepen Ja
Vervangwagen Nee
Wisselstukken Ja
Hotelkosten Ja

(max 75 per persoon en per nacht, max 150 per persoon)

Repatriering Voertuig Ja
Repatriering Personen Ja

(Indien de verwachte duur van de herstelling meer dan 3 dagen bedraagt, regelt en betaalt de maatschappij voor de verzekerde inzittenden:
• ofwel de directe terugkeer naar België per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse;
• ofwel de voortzetting van de reis per taxi of huurwagen tot maximum € 250 voor alle verzekerde personen samen tot op de plaats van bestemming en nadien de terugkeer naar België per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse;
• voor de terugkeer naar België kan de maatschappij opteren voor een huurwagen gedurende maximum 48 uur met als maximum de kosten bij terugkeer per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse.)

Chauffeur Ja
Maximum ouderdom van het voertuig geen beperking
 
Aantal personen 1
Regio Wereldwijd
Maximum verblijf buitenlandse verplaatsingen van max 94 opeenvolgende kalenderdagen
Medische kosten onbeperkt
Tandverzorging € 250,00 per verzekerde
Vrijstelling 25 euro per schadegeval en per verzekerde
Post operatiekosten € 5 000,00
Repatriering Ja
Vervroegde terugkeer bij hospitalisatie Ja
Verplaatsingskosten bij bezoek opgenomen familielid Ja
Verblijfskosten bij bezoek opgenomen familielid Ja
Reddingskosten € 25 000,00
Juridische bijstand in buitenland Ja

(1250 euro bij gerechtelijke vervolging tgv verkeersongeval)

 
Verzekering voor afbreken reiscontract Ja max. 2500 euro

(waardebon voor de niet-genoten nachten bij een contractueel voorziene repatriëring of vervroegde terugkeer)

Opsturen koffer Nee
Kosten voor vervanging bagage Ja maximum € 375,00
Bagage verzekering Ja maximum € 1 875,00
Bagage verzekerd bij diefstal Ja
Bagage verzekerd bij vertraging Ja (vanaf 12 uur vertraging)
Bagage vezekerd bij beschadiging Ja
Opmerkingen
 
Aantal personen 1
Reisvergoeding Ja

(max. 3000 euro)

  Verzekerde gebeurtenissen voor annulatie
Ziekte, ongeval, overlijden Ja
Intrekking verlof door werkgever Ja
Opzeg arbeidsovereenkomst door werkgever Ja
Herexamens Ja
Nieuw arbeidscontract Ja
Zelfstandig/vrij beroep (ten gevolg van ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger ) Ja
Stoffelijke schade onroerende goederen Ja
Ontwrichting huwelijk Ja
Vertraging moment van inscheping Nee
immobilisatie vervoermiddel naar vertrekpunt Ja
Weigering VISA Nee
Verwikkelingen zwangerschap Ja
 
 

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden


Deze overzichten en vergelijkingen bevat de belangrijste prestaties en zijn niet bindend. Alle informatie over de prestaties vindt u in de algemene voorwaarden. (lees ook de disclaimer)