Anonimiteit kost spaarder 800,8 euro

26
Reageer
De regering-Di Rupo heeft de roerende voorheffing op heel wat spaarproducten verhoogd van 15% naar 21%. Voor wie in 2012 meer dan 20.020 euro aan intresten en dividenden ontvangt, stijgt de factuur zelfs tot 25% op de ontvangsten boven dat grensbedrag. Bovendien wordt in dat geval ook de fiscus ingelicht Iets wat alleen kan worden vermeden als de spaarder zijn voorzorgen neemt en wat hem tot 800,8 euro kan kosten.

Eerst het goede nieuws: er blijven enkele spaarproducten over die door de fiscus nog worden ontzien. Zo blijft de eerste 1.830 euro aan intresten op een gewoon spaarboekje vrijgesteld van belastingen. Het zelfde geldt voor klassieke spaarverzekeringen met een gewaarborgde basisopbrengst van minstens 8 jaar (tak21) en voor dividenden van vastgoedbevaks die meer dan 60% van hun vermogen in residentieel vastgoed beleggen. Het gaat om Aedifica, Serviceflats en Home Invest.

Voorts blijft de staatsbon die in december 2011 werd uitgegeven, genieten van het voordeeltarief van 15%.

Op heel wat andere spaarproducten hebben Di Rupo en zijn ministers de roerende voorheffing echter opgetrokken van 15% naar 21%. Dat geldt onder meer voor de intresten op kasbons, termijnrekeningen en zichtrekeningen. Voorts op dividenden met een vvpr-strip, dividenden van aandelen van Belgische bedrijven die na 1994 werden uitgegeven, dividenden van vastgoedbevaks die minder dan 60% van hun vermogen in residentieel vastgoed beleggen, op coupons van beleggingsfondsen en op de meerwaarde van kapitalisatiefondsen die minstens 40% van hun vermogen in vastrentende effecten beleggen en een Europees paspoort hebben.

Maar die 21% zal voor veel spaarders stijgen naar 25%. Wie in 2012 meer dan 20.020 euro aan intresten en dividenden opstrijkt, moet immers 4% extra voorheffing betalen op de som boven dit grensbedrag.

De 4% extra kan op twee manieren worden opgeëist door de fiscus. De eerste is de onrechtstreekse. Telkens een bank een intrest of een dividend uitbetaalt, moet ze dit melden aan een centrale databank bij de Nationale Bank van België. Die kijkt na of de grens van 20.020 euro wordt bereikt. Is dat het geval, dan zal de databank dit in 2013 doorgeven aan de fiscus, die zo het extraatje bij de spaarder kan invorderen via de belastingaangifte.

Het alternatief is de directe inning. De spaarder kan ervoor opteren om onmiddellijk 25% in plaats van 21% voorheffing te laten inhouden. In dat geval is er geen melding aan de Nationale Bank en de fiscus.

Let wel: de 4% extra wordt alleen geheven op intresten en dividenden waarop 21% wordt gerekend. Toch wordt voor de bepaling van het grensbedrag van 20.020 euro ook rekening gehouden met intresten en dividenden waarop 15% voorheffing of 25% voorheffing worden ingehouden. Die 15% geldt onder meer voor wie meer dan 1.830 euro aan intresten ontvangt op een klassiek spaarboekje, de 25% onder meer op dividenden van bedrijven die voor 1994 zijn opgericht.

Wie wil vermijden dat zijn anonimiteit aan de fiscus wordt vrijgegeven, moet dus vermijden dat hij meer dan 1.830 euro aan intresten haalt op zijn spaarboekje, dat hij inkomsten haalt uit intresten en dividenden waarop een roerende voorheffing van 25% verschuldigd is en dat hij dus voorts in alle gevallen kiest voor een directe afhouding van 25% als basistarief 21% is. Dit laatste kan hem dus 20.020 euro x 4% extra taks of 800,8 euro kosten. (jvg)

Categorie: Sparen