Pensioensparen: opvragen of uitbetalen

103
Reageer

Wanneer is het beste moment om uw geld op te vragen?

Eigenlijk kan je op elk moment uw geld opvragen. Maar het is de bedoeling dat je dat pas doet zodra je de leeftijd van 60 jaar bereikt hebt. Op de leeftijd van 60 jaar betaal je de taks van het lange termijn sparen. Zelfs wanneer er op dat moment geen effectieve uitkering is, zal je toch de taks moeten betalen. Maar dan bel je wel zeker dat je de komende jaren geen verdere taksen meer moet betalen.

Niet opvragen op 60 jaar

Wie fiscaal voordelig spaart via het pensioensparen kan beter het kapitaal niet opvragen op 60 jaar. Op die manier kan je nog 5 extra premies fiscaal in mindering brengen, en je betaalt op dit gespaarde kapitaal geen belasting.

Als je het gespaarde geld toch vervroegd wil opvragen, zal je hierop belast worden. De belasting wordt geheven via de aangifte in de personenbelasting. Er is wel een verschil tussen de rentes en het kapitaal (of de afkoopwaarde). De fiscus beschouwt de rentes als inkomsten. Op de renten wordt je belast aan het progressief tarief van de personenbelasting.

Alle stortingen van kapitaal voor 1992 worden ook belast aan dit progressief tarief. Stortingen na 1992 worden forfetair belast aan 33%.

Op onderstaand schema kan u zien hoeveel belasting u moet betalen wanneer u het gespaarde geld zal opvragen.
Link: pdf

Categorie: Sparen