Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte bekijkt nog steeds een aantal pistes om de berekening van intresten op de spaarrekening transparanter te maken. Er wordt onder meer overwogen om de berekening eenvormig te maken. Dat zei hij op een parlementaire vraag van PS-Kamerlid Bruno Van Grootenbrulle.

"Er liggen thans verschillende opties ter tafel. Er wordt bijvoorbeeld overwogen de berekening van de interesten eenvormig te maken zodanig dat de tarieven meteen kunnen worden vergeleken tussen rekeningen en tussen banken. Dat zal de transparantie op het vlak van spaardeposito's ten goede komen. Die maatregel zou desnoods kunnen worden aangevuld met een systeem waardoor de impact van een opvraging kan worden ingeschat. Ook andere opties worden overwogen en het is in dit stadium voorbarig mij uit te spreken over deze die uiteindelijk in aanmerking zal worden genomen”, zei de minister.

Van Grootenbrulle vroeg Vande Lanotte of hij een voorstander was van het systeem dat Test-Aankoop voorstelde. De consumentenorganisatie wil nog slechts één rentevoet overhouden. Nu is er een basisrente voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat. Die kan nog worden aangevuld met een getrouwheidspremie voor geld dat minstens twaalf maanden behouden blijft. Maar de minister wou zich daarover niet uitspreken.

Vande Lanotte overlegt nog steeds met de bankenfederatie Febelfin en met de toezichthouder FSMA.