Langetermijnsparen vergelijken

Vergelijk hier alle aanbieders van langetermijnsparen met fiscaal voordeel.

Voor het jaar 2016 mag je, bovenop het pensioensparen, voor maximaal 2.260 euro aan lange termijn sparen doen. Afhankelijk van je inkomen is de belastingvermindering van de personenbelastingen 30% per jaar (+ gemeentetaks). Tel daarbij de gunstige eindbelasting van 10% op de vervaldatum (uw 60ste verjaardag), en de som is snel gemaakt.

Via spaargids.be kan je vergelijken en instappen aan lage kosten. We tonen bovenaan het langetermijn sparen die u hier online kan aanvragen aan lage instapkosten. Of u kan zelf sorteren op rendement 2016, 2015 of kosten.

 • Laagste instapkost op de markt dankzij Spaargids
 • Zeer fiscaal voordelig: 30% belastingsvermindering per jaar en slechts 10% eindbelasting op vervaldatum
 • Vraag online offerte aan en vergelijk zelf uw potentieel rendement!

Onze selectie langetermijnsparen

Maatschappij  Product  Netto rendement 2016  Netto rendement 2015  Bruto gewaarborgde interestvoet  Instapkosten 

Gesponsord
product
Baloise
Save Plan 0% Langetermijnsparen
 • Eerste storting:min. €600
 • Bijstortingen:min. €300

Netto rendement 2016

1,57%

Netto rendement 2015

2,07%

Bruto gewaarborgde interestvoet

0,00%

looptijd contract

Instapkosten

6,00%

0,00%

Via Spaargids.be

Vraag offerte aan

Laagste instapkost
Meestal antwoord binnen 1 uur
Federale Verzekering
Vita Pensioen
 • Eerste storting:min. €125
 • Bijstortingen:min. €125

Netto rendement 2016

2,40%

Netto rendement 2015

3,00%

Bruto gewaarborgde interestvoet

1,25%

lopende jaar

2,50%

Via Spaargids.be

Ga naar website

Fidea
Flexibel Saving Plan
 • Eerste storting:min. €480
 • Bijstortingen:min. €40

Netto rendement 2016

  -  

Netto rendement 2015

  -  

Bruto gewaarborgde interestvoet

1,00%

heel de looptijd

Instapkosten

6,00%

0,50%

Via Spaargids.be

Vraag offerte aan

Laagste instapkost
Meestal antwoord binnen 1 uur
AG Insurance
Top Rendement 0.75%
 • Eerste storting:min. €35
 • Bijstortingen:min. €35

Netto rendement 2016

2,25%

Netto rendement 2015

2,65%

Bruto gewaarborgde interestvoet

0,75%

heel de looptijd

Instapkosten

6,50%

0,50%

Via Spaargids.be

Vraag offerte aan

Laagste instapkost
Meestal antwoord binnen 1 uur
Baloise
Save Plan Langetermijnsparen
 • Eerste storting:min. €600
 • Bijstortingen:min. €300

Netto rendement 2016

1,32%

Netto rendement 2015

1,82%

Bruto gewaarborgde interestvoet

0,75%

looptijd contract

Instapkosten

6,00%

0,00%

Via Spaargids.be

Vraag offerte aan

Laagste instapkost
Meestal antwoord binnen 1 uur
AXA
Pension Plan fisc secure
 • Eerste storting:min. €100
 • Bijstortingen:min. €30

Netto rendement 2016

1,12% / 0,27%

Netto rendement 2015

Gewaarborgde rentevoet

Bruto gewaarborgde interestvoet

0,75%

heel de looptijd

Instapkosten

6,00%

1,00%

Via Spaargids.be

Vraag offerte aan

Laagste instapkost
Meestal antwoord binnen 1 uur

Actie axa welkom + actie cash back Lees meer+

Actie axa welkom + actie cash back

AXA biedt 100 euro aan nieuwe pensioenspaarders

Wie tussen 19 juni en 31 december 2017 voor het eerst aan fiscaal aangemoedigd pensioensparen of langetermijnsparen doet bij AXA kan als welkomstgeschenk 100 euro ontvangen.

Actievoorwaarden
Iedere persoon die intekent op een ‘pension plan fisc’ gedurende de actieperiode kan het welkomstcadeau van 100 euro genieten indien hij/zij aan volgende actievoorwaarden voldoet:

• een natuurlijke persoon zijn die aan de leeftijdsvoorwaarden voldoet om in te tekenen op pension plan fisc
• intekent op een pension plan fisc van het type pensioensparen of van het type langetermijnsparen
• een eerste manuele storting van minimaal 100 euro uitvoert waarbij de storting ten laatste op de laatste dag van de actie op de AXA rekening toekomt
• een jaarlijks streefbedrag van minstens 720 euro bepaalt
• opteert voor de betaling van het jaarlijks streefbedrag van dit contract via een domiciliëringsopdracht.
• De getekende inschrijvingsdocumenten terugstuurt naar Futuria vòòr 31 december 2017 en minimaal 720 euro overmaakt aan AXA tegen 31 december 2017

De 100 euro welkomstcadeau zal gestort worden op de zichtrekening die de klant opgeeft voor de domiciliering.

Tot 50 euro cashback bij Futuria

Verzekeringsmakelaar Futuria lanceert een cashback-actie tot 15 augustus 2017. Als u via spaargids.be intekent op pensioensparen, langetermijnsparen en/of VAPZ kunt u tussen 22 maart en 15 augustus 2017 tot 50 euro cashback ontvangen.

Wie inschrijft voor een contract pensioensparen, langetermijnsparen of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) van ten minste 600 euro per jaar, ontvangt reeds een cashback van 10 euro. Wie voor minstens 1500 euro per jaar intekent, strijkt 20 euro op. Het maximum voor de drie formules samen bedraagt 50 euro.

Voorwaarden om van deze actie te kunnen genieten
- De cashback wordt toegekend voor contracten die voldoen aan de basisvereisten voor fiscale spaarcontracten, waarvan de stortingen dus recht geven op een belastingvermindering. Overeenkomsten met een looptijd van minder dan 10 jaar of met een eenmalige storting, vallen hier niet onder.
- De cashback-actie is enkel geldig voor intekeningen op nieuwe contracten bij Futuria tussen 22 maart en 15 augustus 2017. De getekende inschrijvingsdocumenten, met name het verzekeringsvoorstel en de wettelijke documenten die u ontvangt na akkoord tot inschrijving, dienen makelaar Futuria uiterlijk op 15 augustus 2017 te bereiken. De eerste premie dient uiterlijk op 15 augustus 2017 op de rekening van de verzekeraar te staan.

Winnaar Decavi Trofee 2015

Axa Belgium pension plan is winnaar van een Decavi Trofee Levensverzekeringen 2015.

Motivatie van de jury:
Het pension plan gamma bestaat uit vier verzekeringen die het toelaten om, via recurrent sparen, een aanvullend pensioen op te bouwen: doelgericht en op maat, al dan niet met fiscaal voordeel. Het is een flexibel product dat het potentieel rendement kan opkrikken, en dankzij een ‘all-in-one’ oplossing het leven van de klant gemakkelijker maakt, beantwoordt daarom aan een reële behoefte.
Pension plan biedt de klant in een en hetzelfde contract: flexibiliteit, dankzij de verdeling over tak 21 en tak 23, volledig naar keuze van de klant; de mogelijkheid om de pensioenopbouw verder te zetten, zelfs in geval van arbeidsongeschiktheid of job verlies: uniek op de markt; de mogelijkheid om zijn gezin financieel te beschermen in geval van overlijden, al dan niet ten gevolge van een ongeval.

Vivium
Capiplan 0,45%
 • Eerste storting:-
 • Bijstortingen:-

Netto rendement 2016

  -  

Netto rendement 2015

  -  

Bruto gewaarborgde interestvoet

0,45%

heel de looptijd

Instapkosten

7,00%

0,70%

Via Spaargids.be

Vraag offerte aan

Laagste instapkost
Meestal antwoord binnen 1 uur
Generali
Self Life Dynamico
 • Eerste storting:-
 • Bijstortingen:-

Netto rendement 2016

2,10%

Netto rendement 2015

3,10%

Bruto gewaarborgde interestvoet

0,01%

Instapkosten

7,00%

vanaf 1,00%

Via Spaargids.be

Vraag offerte aan

Laagste instapkost
Meestal antwoord binnen 1 uur

Winnaar Decavi Trofee 2015 Lees meer+

Winnaar Decavi Trofee 2015

Generali Self Life Dynamico is winnaar van een Decavi Trofee Levensverzekeringen 2015.

Motivatie van de jury:
Self Life Dynamico toont excellente rendementen op basis van de laatste 3 jaren: 3,10 % in 2014, 3,10 % in 2013 en 3 % in 2012. De minimum storting is meer dan democratisch gezien de verzekerde 37,50 EUR per maand kan storten. Voeg hier de verschillende overlijdensdekkingen aan toe: bij overlijden van de verzekerde vóór het einde van het contract, verbindt de maatschappij zich ertoe om aan de begunstigde(n) minimum het samengestelde spaarbedrag te betalen. Maar de verzekerde kan ook andere opties kiezen: een vast kapitaal (min. 6.250 EUR en max. 125.000 EUR), 100 tot 150 % van het samengestelde spaarbedrag, 130 % tot 200 % van de stortingen, een kapitaal ongeval (max. 125.000 EUR), vrijstelling van de betaling van de premies in geval van invaliditeit of een invaliditeitsrente. De verzekering kan eveneens als Pensioenspaarverzekering of Langetermijnspaarverzekering onderschreven worden.

Allianz
Plan for Life+ 0%
 • Eerste storting:-
 • Bijstortingen:-

Netto rendement 2016

2,00%

Netto rendement 2015

2,40%

Bruto gewaarborgde interestvoet

0,00%

heel de looptijd

Instapkosten

6,00%

1,00%

Via Spaargids.be

Vraag offerte aan

Laagste instapkost
Meestal antwoord binnen 1 uur
Baloise
Save Plan 0% Langetermijnsparen
 • Eerste storting:min. €600
 • Bijstortingen:min. €300

Netto rendement 2016

1,57%

Netto rendement 2015

2,07%

Bruto gewaarborgde interestvoet

0,00%

looptijd contract

Instapkosten

6,00%

0,00%

Via Spaargids.be

Vraag offerte aan

Laagste instapkost
Meestal antwoord binnen 1 uur
Argenta
Argenta-Flexx
 • Eerste storting:min. €25
 • Bijstortingen:-

Netto rendement 2016

1,92%

Netto rendement 2015

2,12%

Bruto gewaarborgde interestvoet

1,05%

heel de looptijd

Instapkosten

4,00%

Pagina 1 van 3

De vermelde informatie en kosten hebben tot doel een simpel en duidelijk overzicht te bieden. Voor verdere details en specificaties verwijzen we naar de technische fiches, de bijzondere en de algemene voorwaarden van de betreffende producten. Deze zijn te vinden op de website van de aanbieder. De vermelde informatie houdt geen aanbod in. (lees ook de disclaimer)
Rendement verleden - Rendementen uit het verleden zijn netto, dit wil zeggen inclusief eventuele beheerskosten, maar zonder rekening te houden met eventuele instapkosten en/of taxen.

Gewaarborgde interestvoet - De interestvoet die in voege is op het moment van de storting is gewaarborgd voor de vermelde looptijd. De interestvoet-garantie geldt uitsluitend voor de gestorte premies en niet voor de nog te storten premies. De interestvoet kan derhalve wijzigen tijdens de looptijd van het contract, zowel naar beneden als naar boven. De interestvoet wordt toegepast op de betaalde premie, na afhouding van de eventuele taksen en de instapkosten.