Referte indexen hypothecaire leningen

De gepaste referte index wordt gebruikt bij het herzien van de rente van een hypothecaire lening met variabele lengte. De referte indexen worden berekend aan de hand van de koers van de Belgische staatsobligaties. Deze waarden kunnen relatief snel veranderen, net als de rente van uw hypothecaire lening dus.

Hoe de nieuwe rente van mijn woonlening bepalen?
Bij afsluiten van uw hypothecaire lening is de datum van referte index vermeld. Het is het verschil tussen deze waarde en de waarde van de referte index op de herzieningsdatum dat gebruikt wordt voor het bepalen van de nieuwe rente.

Berekening:
Herziene rente = oude rente + (nieuwe referte index - oude referte index)

OLO - Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie

Evolutie maand-1 Grafiek verleden
OLO 10 jaar
0,93%
23 februari 2018
Evolutie maand-1
Legenda
Index is gedaald ten opzichte van de vorige maand
Index is gestegen ten opzichte van de vorige maand
Index is gelijk gebleven ten opzichte van de vorige maand