Verzeker uw spaargeld internationaal

Spaarders die meer veiligheid voor hun centen willen, kunnen hun spaargeld spreiden over KBC, Rabobank.be, Deutsche Bank en Fortuneo. Dan genieten ze namelijk van de garantie van de Belgische, de Nederlandse, de Duitse en de Franse overheid. Sinds de bankencrisis zijn de tegoeden van de spaarders in heel Europa beschermd door de overheid. Mocht een financiële instelling over de kop gaan, dan komt een verzekering in werking. Die garandeert hen de terugbetaling van hun tegoeden tot 100.000 euro.

De garantie tot 100.000 euro geldt per persoon en per instelling. Wie zijn centen spreidt over meerdere banken heeft dus telkens opnieuw die waarborg. Heeft u bij drie banken elk 100.000 euro staan, dan geniet u drie keer van de verzekering. Of: 300.000 euro in totaal. En voor een gemeenschappelijke rekening, hebben zowel man als vrouw elk recht op een verzekering van 100.000 euro.

Al moet u soms opletten. Wie geld heeft bij BNP Paribas Fortis en Fintro is maar eenmaal verzekerd. Fintro is juridisch geen aparte bank, maar een marknaam van BNP Paribas Fortis. Het is dus één pot. En ook een spreiding over Centea en Landbouwkrediet biedt alleen meer schijnzekerheid. Nu het Landbouwkrediet Centea overneemt, wordt ook dat één instelling. Alle Belgische banken zijn verplicht aangesloten bij het Belgische Beschermingsfonds. Ze betalen er jaarlijks een vergoeding voor.

In ons land zijn echter ook bijkantoren van buitenlandse instellingen actief. Zo werken Rabobank.be, ABN Amro, DHB Bank, Triodos Bank en Credit Europe hier op basis van een Nederlandse banklicentie. Het spaargeld dat u bij deze instellingen plaatst, is dan ook niet verzekerd door het Belgische beschermingsfonds, maar door het Nederlandse. Het heeft wel dezelfde waarborg: tot 100.000 euro per persoon en per instelling.

Voorts wapperen ook de Franse en Duitse vlaggen op de Belgische markt. Wie bij Fortuneo spaart, geniet van de Franse garantieregeling. Die is zelfs iets uitgebreider dan de Belgische. Niet voor het tegoed op de spaarrekening, ook die bedraagt er 100.000 euro. Wel voor effecten. Is uw bank effecten kwijtgespeeld, dan heeft u hier een garantie tot 70.000 euro per persoon tegenover slechts 20.000 euro bij een Belgische instelling. Let wel: het gaat hier om het daadwerkelijk verliezen van effecten, niet om een eventuele daling van de waarde ervan.

En spaarders bij Deutsche Bank vallen sinds kort onder de Duitse garantieregeling. Tot voor enkele maanden bankierde de Belgische tak van Deutsche Bank met een Belgische banklicentie, maar toen ze de instelling liet overnemen door een bijkantoor van het moederhuis uit Duitsland veranderde dat.

De Duitse garantie voorziet eveneens in een basisbescherming tot 100.000 euro per persoon en per instelling. Met een extra bescherming er bovenop, die overeenkomt met 30% van het eigen vermogen van de betrokken bank. Op die manier zijn spaarders bij een sterkere financiële instelling nog beter verzekerd.

De regeling heeft overigens ook voor Deutsche Bank zelf een voordeel. In België diende ze voor de bescherming van haar klanten jaarlijks een premie te betalen van 0,15% op de verzekerde tegoeden. In Duitsland is dat maar 0,05%. Sneu voor de Belgische schatkist en irritant voor de concurrentie.

Spaarders die meer zekerheid willen voor hun spaargeld, spreiden hun tegoeden dus best niet alleen over meerdere banken. Ze doen er ook goed aan om de spreiding ook te doen over meerdere verzekeraars. Wie alleen bij Belgische banken blijft, komt finaal immers altijd bij de Belgische staat terecht. (jvg)

Info over de bescherming van het spaargeld:
In België: www.beschermingsfonds.be
In Luxemburg: www.agdl.lu
In Nederland:www.dnb.nl (rubriek "het depositogarantiestelsel")
In Frankrijk: www.garantiedesdepots.fr
In: Duitsland:
www.bankenverband.de/einlagensicherung

Categorie: Sparen