AG Insurance lanceert met Yongo aantal spaarformules voor kinderen

0
Reageer
AG Insurance lanceert met Yongo aantal spaarformules voor kinderen

AG Insurance heeft in samenwerking met de Gezinsbond en diens Franstalige tegenhanger Ligue des familles Yongo gelanceerd. Het gaat om een digitaal platform waarop ouders, grootouders en vrienden een kind kunnen helpen om voor een bepaald doel te sparen. De spaarinlagen zelf worden belegd in een tak21-spaarverzekering, een tak23-beleggingsfonds of een tak26-kapitalisatierekening.

Ouders vinden het belangrijk om hun kinderen te leren sparen, leert een onderzoek van Ivox bij 1.000 ouders. 81% van het stimuleert hun zoon of dochter dan ook om geld opzij te leggen voor later. Bij kinderen van 7 à 9 jaar worden bovendien vaak al specifieke spaardoelen (speelgoed, multimedia,…) gesteld.

Gemiddeld krijgen kinderen 39 euro per maand van hun ouders. Zelf sparen ze gemiddeld 5 euro per maand.

Via het digitaal platform kunnen jongeren en hun ouders de spaarinspanningen opvolgen. Anderen zoals peter en meter of vrienden kunnen eveneens toegang krijgen zodat ze kunnen helpen om een spaardoel te verwezenlijken.

De stortingen zelf worden belegd in spaarproducten van AG Insurance.

Yongo Dreams is geschikt voor alle projecten op korte termijn: een nieuwe fiets, die eerste gsm, een gitaar, … Het gaat om een zogenaamd tak26-product, dat toelaat om makkelijk geld te storten en weer terug te trekken.  Je geld brengt geen interest op, maar dat betekent ook dat je geen roerende voorheffing hoeft te betalen. De rekening staat op naam van de ouders. Zij behouden bijgevolg de controle over het geld tot het kind, dat de begunstigde van de verzekering is, 18 jaar wordt. Nadien kan er worden voort gespaard tot het kind 24 jaar wordt. Het bedrag is beperkt tot maximum 2.500 euro.

Yongo Moon is geschikt voor langetermijnspaarders die voor zekerheid kiezen. Het is gekoppeld aan een zogenaamde tak21-spaarverzekering met een basisrente van 0,50%. Bovenop kan nog een winstdeelneming komen indien de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Als de rekening minstens acht jaar wordt behouden, moet er geen roerende voorheffing te worden betaald op de intresten. De minimale premie bedraagt 10 euro. Het spaargeld staat op naam van het kind. Momenteel zijn er geen instap, noch uitstapkosten.

Yongo Star is eveneens bestemd voor langetermijnspaarders en verloopt via een zogenaamde tak23-beleggingsverzekering. Hier wordt op een hogere opbrengst gemikt, al kan die niet gegarandeerd worden. Bij tegenvallende financiële markten zou er zelfs verlies geleden kunnen worden, al wordt alles gedaan om de schade in een dergelijk scenario te beperken. Concreet wordt de belegging gekoppeld aan de evolutie van twee beleggingsfondsen: het basisfonds met een neutraal risiconiveau en het wachtfonds. Bij een daling van meer dan 10% in het hoofdfonds versluist het geld automatisch naar het wachtfonds tot de storm gaat liggen. De verzekering staat op naam van het kind. De minimale inleg bedraagt 10 euro.

Via Spaargids.be kunt u ook een overzicht krijgen van een aantal tak21-spaarverzekeringen die op de markt worden aangeboden.

Vindt u het artikel interessant? Geef uw score
(21 stemmen, gemiddeld 2.95 van de 5)


Categorie: AG insurance nieuws over verzekeren