Welke beleggingen passen het best bij uw profiel? Doe de test!

0
Reageer
Welke beleggingen passen het best bij uw profiel? Doe de test

Wie nog wil beleggen via zijn bank, moet voortaan eerst een vernieuwde vragenlijst invullen. Zo polst uw financiële instelling naar uw kennis rond beleggen. De lijst is vooral bedoeld om mensen die weinig ervaring hebben met beleggingen te beschermen. Wil u zelf gaan beleggen? Antwoord op de volgende drie vragen en we vertellen u welk type beleggingen het beste bij u past.

Verplicht begrip van beleggingsproducten

Wie de wereld van de beleggingen induikt, ontdekt al snel dat de ene belegging de andere niet is. Aan de hand van uw profiel bepaalt de bank welk type beleggingen het best bij u past. Dat risicoprofiel weerspiegelt bijvoorbeeld hoe u staat tegenover het rendement en het risico van beleggingen. De vragenlijst die u voorgeschoteld krijgt, verschilt per bank en kan ook variëren naargelang de geboden beleggingsproducten.

TIP: bekijk hier een handig overzicht van de spelers op de markt, het aanbod, het rendement en de kosten.

Vraag 1: wat is uw vermogen?

Uiteraard is het voor de bank belangrijk om te weten hoeveel geld u kunt missen. Ze wil dus weten hoeveel spaargeld en -tegoeden u hebt. Wie minder dan 25.000 euro heeft, zal daar voorzichtiger mee willen omspringen dan wie meer meer dan 100.000 euro kan beleggen.

Daarnaast spelen uw maandelijkse netto-inkomen en onroerend vermogen een rol en vraagt de bank u wat u maandelijks kan sparen, na aftrek van de vaste kosten en gebruikelijke uitgaven. Opnieuw: wie maandelijks al meer dan 1.000 euro spaart zal waarschijnlijk een groter bedrag kunnen missen dan wie nog geen 250 euro opzij zet.

Vraag 2: wat wil u met een beleggingsportefeuille bereiken?

De bank wil graag weten wat uw verwachtingen zijn. Wat is uw beleggingshorizon en wat zijn de belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren? Hebt u een horizon van minstens vijf jaar en bent u bereid om de inkomsten te herbeleggen, dan komt u in een dynamischer profiel terecht dan wanneer u in de nabije toekomst van plan bent om een huis te kopen en uw geld niet al te lang kunt missen.

Als uit uw antwoorden blijkt dat u kapitaalbescherming zeer belangrijk vindt, dan zal u een meer defensief beleggingsprofiel ontwikkelen dan wanneer u erkent dat de waarde van beleggingen flink kunnen schommelen, zeker op korte termijn. Als u dik tevreden bent met een rendement van 4 procent, dan zal de bank u aanraden voorzichtiger te zijn. Gaat u voluit voor een rendement van 10 procent, dan kan u meer risico’s nemen.

Vraag 3: hebt u kennis en ervaring inzake beleggingen?

Tot slot zal de bank zeker verifiëren welke beleggingscategorieën u kent. Met ‘kennen’ bedoelen we: hebt u een duidelijk beeld van de risico’s, het rendement en de fiscale kenmerken van de diverse producten. Bezit u die kennis en hebt u de afgelopen jaren al enkele keren belegd, dan gaat de bank u een dynamischer risicoprofiel toekennen. Tenminste: als u over de nodige financiële middelen beschikt.

Lees ook: Vijf tips om veilig te beleggen

Voor elk profiel bestaat een portefeuille

Op basis van uw antwoorden zal de bank u een beleggersprofiel toekennen. Aan de hand daarvan doen ze u een voorstel. De meeste banken onderscheiden een viertal risicoprofielen.

1. Zeer defensief

De bank zal u naar producten leiden die kapitaalbescherming bieden. Denk dan aan beleggingen in obligaties en andere producten met kapitaalbescherming, zoals een tak 21-verzekering.

2. Gematigd defensief

De bank zal u een combinatie van producten voorstellen; grotendeels obligaties en producten met kapitaalbescherming en een klein deel aandelen.

3. Gematigd dynamisch

Een meer dynamisch profiel is het best gebaat met een evenwaardige verdeling tussen aandelen en ‘veilige’ producten.

4. Zeer dynamisch

Bij de meest dynamische risicoprofielen zal de focus vooral op aandelen liggen, aangevuld met een klein deel producten met kapitaalbescherming.

TIP: Check onze lijst met banken die een periodiek beleggingsplan opstellen dat past bij uw risicoprofiel en interesse voor de beurs.

 

Lees ook:

- Vijf tips om veilig te beleggen
-
Wat brengen beleggingen nog op?
- Tak-producten: sparen via een levensverzekering

Hoe interessant vond u dit artikel?
(3 stemmen, gemiddeld 3 van de 5)
Categorie: Algemeen nieuws over sparen