Ook het geld op spaarverzekeringen is tot 100.000 euro beschermd

0
Reageer
Ook het geld op spaarverzekeringen is tot 100.000 euro beschermdSpaarverzekeringen genieten van dezelfde bescherming als spaarrekeningen, waardoor het ook hele veilige spaarproducten zijn. En als toemaatje bieden ze een hoger rendement.

Bescherming

Het spaarboekje moet zowat het meest verguisde financiële product van de laatste jaren zijn. Veel poverder kan de opbrengst van onze zuurverdiende centjes niet zijn. Spaarders die bewust op zoek gaan naar de hoogste rente kunnen met een spaarplan een rente tot 1,2% opstrijken. Voor het gros van de spaarrekeningen daarentegen ligt de rente niet hoger dan het wettelijke minimum van 0,11%.

Ondanks die schamele rentevoeten heeft de spaarrekening een belangrijke troef: het geld op een spaarrekening is heel sterk beschermd. Om te beginnen heeft dat te maken met de aard van het product: spaarders storten geld en krijgen in ruil een rentevergoeding. Banken kunnen de rentevergoeding op elk moment aanpassen, maar die mag nooit onder het wettelijke minimum van 0,11% vallen. In die zin is de rente gegarandeerd. En hetzelfde geldt voor het kapitaal: dat kan je op elk moment opvragen en je kan ook nooit kapitaal verliezen, wat wel het geval is bij beleggingen.

Daarbovenop is er nog een extra bescherming van het Garantiefonds. Dat beschermt spaarders tegen het faillissement van hun financiële instelling. Mocht de bank overkop gaan, dan krijgen spaarders toch nog hun spaarcenten.

Die bescherming geldt tot een bedrag van 100.000 euro per persoon en per financiële instelling. Hebt u bijvoorbeeld een gezamenlijke spaarrekening met uw man of vrouw, dan is tot 200.000 euro beschermd door het Garantiefonds.

Die bescherming geldt voor alle financiële instellingen die ressorteren onder een van de 30 lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Staat er meer dan 100.000 euro op een spaarrekening, dan is het verstandig om dat te spreiden over twee instellingen, zodat het volledige bedrag toch gedekt is door het garantiefonds.

De bescherming overkoepelt trouwens de gezamenlijke tegoeden op de zicht-, spaar- en termijnrekeningen bij de bank. Ook kasbons op naam vallen onder de bescherming.

LEES OOK: Wat zijn de alternatieven voor het spaarboekje?

Verzekeringen

Veel spaarders zijn al vertrouwd met die extra beschermingsgordel van het spaarboekje. Veel minder bekend is dat dezelfde bescherming bestaat voor spaarverzekeringen, de zogenaamde tak21-verzekering.

Ook alle levensverzekeraarsondernemingen - een spaarverzekering is een soort van levensverzekering - zijn verplicht aangesloten bij het Garantiefonds. Voor de spaarverzekeringen geldt dezelfde bescherming als voor het spaarboekje: tot 100.000 euro per persoon en per verzekeraar.

Let wel: in tegenstelling tot voor de spaarrekeningen is de bescherming niet geharmoniseerd op Europees niveau. Elk land heeft dus nog zijn eigen regels. Voor buitenlandse verzekeraars die actief zijn in ons land kan de bescherming dus helemaal anders zijn.

Vallen trouwens niet onder de bescherming van het Garantiefonds: groepsverzekeringen en verzekeringen in het kader van aanvullende pensioenen voor zelfstandigen (WAPZ).

TIP: Zo spaart u met een verzekering voor uw kind

Alternatief voor spaarboekje?

Door de bescherming van het Garantiefonds vormen spaarverzekeringen zeker een veilig alternatief voor de spaarrekening. Er is een gegarandeerde rente, al kan die ook 0% bedragen, en een aanvullende winstdeelname in functie van de prestaties van een onderliggende beleggingsportefeuille. Ddie winstdeelname is evenwel geen zekerheid. Maar spaarders verliezen hun kapitaal niet als het rendement van de onderliggende beleggingsportefeuille in het rood gaat. Het kapitaal is in die zin goed beschermd, terwijl het ook tot 100.000 euro gedekt is tegen het faillissement van de verzekeraar. In 2016 boden spaarverzekeringen een rendement tot 2,4%, wat toch het dubbele is van de spaarrekeningen die momenteel de hoogte rente bieden.

Let wel: aan spaarverzekeringen zijn kosten verbonden. Zoek zeker naar de spaarverzekeringen met de laagste kosten, want die vreten aan het rendement. Hoe hoger de kosten, hoe langer het duurt vooraleer de spaarverzekering werkelijk iets opbrengt.

En het geld op een spaarverzekering laat je best minstens 8 jaar staan, want anders is er roerende voorheffing verschuldigd en kan de opbrengst reële opbrengst toch nog negatief uitvallen.

TIP: Vergelijk hier de kosten van de verschillende spaarverzekeringen

 

Lees ook: 

- CKV trekt spaarrente met helft op
- Basisrente groepsverzekeringen blijft in 2018 op 1,75% 
- Ontdek de mogelijkheden van een tak21-spaarverzekering

 

Hoe interessant vond u dit artikel?
(3 stemmen, gemiddeld 3 van de 5)
Categorie: Algemeen nieuws over sparen