Pensioensparen ook via verzekeraars beperkt tot 940 euro

1
Reageer
Ook maar 940 euro voor pensioenspaarverzekeringen

Wie dit jaar nog moet storten voor zijn pensioensparen, zal hoogstens 940 euro kunnen inleggen. Dat geldt niet alleen voor wie aan pensioensparen doet via een fonds bij een bank, maar ook voor wie opteerde voor een pensioenspaarverzekering bij een verzekeraar. Bij wie toch al 950 euro stortte zal de laatste 10 euro beschouwd worden als een eerste storting van 2015. Anders ligt het voor mensen die in het kader van het langetermijnsparen opteerden voor een storting in een klassieke levensverzekering. Zij krijgen hun teveel terugbetaald.

De regering-Michel besliste erg laattijdig om het maximale bedrag dat aan pensioensparen kan worden besteed te beperken tot het niveau van 2013. Er komt dit en de volgende jaren dan ook geen indexering. Het bedrag blijft dus 940 euro. Pas vanaf de inkomsten van 2018 zou er opnieuw sprake zijn van een indexering.

Wie echter al rekening hield met een indexering en dus reeds 950 euro stortte, moet niet panikeren. Die 10 euro 'te veel' worden nu gezien als een eerste storting voor 2015. Zij zullen het komende jaar dus maar 930 euro kunnen bijstorten.

De uitgaven voor pensioensparen leveren een belastingvermindering op van 30% van de gestorte bedragen. Wie het maximum van 940 euro stort, moet bijgevolg 282 euro minder belastingen betalen.

Dat belastingvoordeel heeft wel een keerzijde. De fiscus geeft zelden iets zonder nadien iets terug te nemen. Daarom wordt naderhand ook een heffing afgehouden op de opbrengst. Bij pensioensparen via de bank gebeurt dat op een berekende opbrengst, waarbij men ervan uitgaat dat elke storting jaarlijks 4,75% opbrengt. Bij een verzekering houdt men rekening met de effectief gewaarborgde rente.

De heffing wordt trouwens hervormd. Hij zakt van 10% naar 8%. In ruil daarvoor zal de komende vijf jaren telkens een vervroegde heffing van 1% gebeuren op basis van het kapitaal van 31 december 2014. Op de zestigste verjaardag zal vervolgens enkel nog het saldo moet worden geïnd. De fiscus heeft zo het geld wel sneller binnen.

Wie pas na Nieuwjaar start met pensioensparen moet met die vervroegde heffing geen rekening te houden. Hij zal 8% worden afgehouden op zijn zestigste verjaardag.

Voor het langetermijnsparen liggen de zaken anders. Het ontwerp van programmawet voorziet hier immers niet in een overgangsmaatregel. Het maximaal te storten bedrag werd hier vastgelegd op 2.260 euro en niet op de verwachte 2.280 euro. Het ontwerp van programmawet spreekt hier niet van een mogelijke overdracht van de extra 20 euro naar 2015. BNP Paribas Fortis heeft alvast beslist om dat bedrag terug te betalen voor stortingen die vanaf 25 november gebeurden. Voor stortingen voor die datum wordt het bedrag behouden, maar kan er slechts 2.260 euro fiscaal worden ingebracht.

Vindt u het artikel interessant? Geef uw score
(7 stemmen, gemiddeld 4.29 van de 5)


Categorie: Algemeen nieuws over sparen