Axa Bank Pensioensparen

U bent vrij om uw stortingen voor pensioensparen uit te voeren zoals u het wilt. En uiteraard kunt u uw pensioen spaarplan op elk ogenblik aanpassen aan de evolutie van uw inkomsten.
Indien u kiest voor de fiscaliteit Pensioensparen, kunt u per jaar en per persoon tot 880 EUR (inkomsten 2011, aanslagjaar 2012) aftrekken.
Indien u kiest voor de fiscaliteit Langetermijnsparen, kunt u afhankelijk van uw beroepsinkomsten tot 2.120 EUR voor de inkomsten 2011 (aanslagjaar 2012) aftrekken.

Maatschappij Product Netto rendement 2015 Netto rendement 2016 Bruto gewaarborgde interestvoet Instapkosten
AXA
Pension Plan fisc secure
  • Eerste storting:min. €100
  • Bijstortingen:min. €30

Netto rendement 2015

Gewaarborgde rentevoet

Netto rendement 2016

1,12% / 0,27%

Bruto gewaarborgde interestvoet

0,75%

heel de looptijd

Instapkosten

6,00%

1,00%

Via Spaargids.be

Vraag offerte aan

Laagste instapkost
Meestal antwoord binnen 1 uur

Actie axa welkom + actie cash back Lees meer+

Actie axa welkom + actie cash back

AXA biedt 100 euro aan nieuwe pensioenspaarders

Wie tussen 19 juni en 31 december 2017 voor het eerst aan fiscaal aangemoedigd pensioensparen of langetermijnsparen doet bij AXA kan als welkomstgeschenk 100 euro ontvangen.

Actievoorwaarden
Iedere persoon die intekent op een ‘pension plan fisc’ gedurende de actieperiode kan het welkomstcadeau van 100 euro genieten indien hij/zij aan volgende actievoorwaarden voldoet:

• een natuurlijke persoon zijn die aan de leeftijdsvoorwaarden voldoet om in te tekenen op pension plan fisc
• intekent op een pension plan fisc van het type pensioensparen of van het type langetermijnsparen
• een eerste manuele storting van minimaal 100 euro uitvoert waarbij de storting ten laatste op de laatste dag van de actie op de AXA rekening toekomt
• een jaarlijks streefbedrag van minstens 720 euro bepaalt
• opteert voor de betaling van het jaarlijks streefbedrag van dit contract via een domiciliëringsopdracht.
• De getekende inschrijvingsdocumenten terugstuurt naar Futuria vòòr 31 december 2017 en minimaal 720 euro overmaakt aan AXA tegen 31 december 2017

De 100 euro welkomstcadeau zal gestort worden op de zichtrekening die de klant opgeeft voor de domiciliering.

Tot 50 euro cashback bij Futuria

Verzekeringsmakelaar Futuria lanceert een cashback-actie tot 15 augustus 2017. Als u via spaargids.be intekent op pensioensparen, langetermijnsparen en/of VAPZ kunt u tussen 22 maart en 15 augustus 2017 tot 50 euro cashback ontvangen.

Wie inschrijft voor een contract pensioensparen, langetermijnsparen of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) van ten minste 600 euro per jaar, ontvangt reeds een cashback van 10 euro. Wie voor minstens 1500 euro per jaar intekent, strijkt 20 euro op. Het maximum voor de drie formules samen bedraagt 50 euro.

Voorwaarden om van deze actie te kunnen genieten
- De cashback wordt toegekend voor contracten die voldoen aan de basisvereisten voor fiscale spaarcontracten, waarvan de stortingen dus recht geven op een belastingvermindering. Overeenkomsten met een looptijd van minder dan 10 jaar of met een eenmalige storting, vallen hier niet onder.
- De cashback-actie is enkel geldig voor intekeningen op nieuwe contracten bij Futuria tussen 22 maart en 15 augustus 2017. De getekende inschrijvingsdocumenten, met name het verzekeringsvoorstel en de wettelijke documenten die u ontvangt na akkoord tot inschrijving, dienen makelaar Futuria uiterlijk op 15 augustus 2017 te bereiken. De eerste premie dient uiterlijk op 15 augustus 2017 op de rekening van de verzekeraar te staan.

Winnaar Decavi Trofee 2015

Axa Belgium pension plan is winnaar van een Decavi Trofee Levensverzekeringen 2015.

Motivatie van de jury:
Het pension plan gamma bestaat uit vier verzekeringen die het toelaten om, via recurrent sparen, een aanvullend pensioen op te bouwen: doelgericht en op maat, al dan niet met fiscaal voordeel. Het is een flexibel product dat het potentieel rendement kan opkrikken, en dankzij een ‘all-in-one’ oplossing het leven van de klant gemakkelijker maakt, beantwoordt daarom aan een reële behoefte.
Pension plan biedt de klant in een en hetzelfde contract: flexibiliteit, dankzij de verdeling over tak 21 en tak 23, volledig naar keuze van de klant; de mogelijkheid om de pensioenopbouw verder te zetten, zelfs in geval van arbeidsongeschiktheid of job verlies: uniek op de markt; de mogelijkheid om zijn gezin financieel te beschermen in geval van overlijden, al dan niet ten gevolge van een ongeval.

De vermelde informatie en kosten hebben tot doel een simpel en duidelijk overzicht te bieden. Voor verdere details en specificaties verwijzen we naar de technische fiches, de bijzondere en de algemene voorwaarden van de betreffende producten. Deze zijn te vinden op de website van de aanbieder. De vermelde informatie houdt geen aanbod in. (lees ook de disclaimer)