Huurders en verhuurders moeten zich verplicht verzekeren

1
Reageer
Huurders en verhuurders moeten zich verplicht verzekeren

Zowel verhuurders als huurders worden verplicht om zich te verzekeren tegen de gevolgen van brand en waterschade, blijkt uit het ontwerp van decreet dat de Vlaamse regering bij het parlement indiende.

De huurder kan aansprakelijk worden gesteld als door zijn toedoen brand ontstaat in de woning en daardoor schade wordt veroorzaakt aan het pand. Hetzelfde geldt voor eventuele waterschade. Daarom wordt hij ook verplicht om er zich tegen te verzekeren.

De verplichting tot verzekering door de huurder kan niettemin wegvallen indien de verhuurder de verzekeringsplicht overneemt, waarbij ook afstand van verhaal is opgenomen. Dit laatste houdt in dat eventuele schade niet zal worden verhaald op de huurder. De verhuurder kan in dat geval de meerkosten van de afstand van verhaal wel doorrekenen aan de huurder.

Naast de huurder kan ook de verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor eventuele brand- en waterschade. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de leidingen niet in deugdelijke staat waren, waardoor kortsluiting ontstond. Ook hij moet zich dus verzekeren voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan aan de goederen van de verhuurder.

De verzekeringsplicht geldt voor verhuurde woningen, niet voor eigen woningen. Hier mag de eigenaar/gebruiker zelf bepalen of hij zich al dan niet verzekert. Al geldt die keuzevrijheid in de praktijk niet voor iedereen. Wie een hypothecair krediet heeft lopen, zal immers contractueel toch verplicht zijn om het betrokken pand te verzekeren.

Spaargids.be biedt u de mogelijkheid een aantal brandverzekeringen te vergelijken.

Lees meer:

- KBC sluit woonpolis volledig digitaal af 
- Klanten Fidea kunnen schade via app melden 
- Meeste klachten over auto-, brand- en levensverzekeringen

Hoe interessant vond u dit artikel?
(2 stemmen, gemiddeld 1 van de 5)
Categorie: Algemeen nieuws over verzekeren