Meeste klachten over auto-, brand- en levensverzekeringen

0
Reageer
Meeste klachten over auto-, brand- en levensverzekeringen

Het grootste aantal klachten bij de ombudsdienst van de verzekeringssector bleef in 2016 van drie klassieke verzekeringen komen: de autoverzekering, de brandpolis en de levensverzekering.

De Ombudsdienst van de Verzekeringen ontving in 2016 5.604 vragen tot tussenkomst. Hiervan werden er  4.240 verder behandeld. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van 2015. Van de onderzochte en afgesloten dossiers kreeg de consument in 51% van de gevallen voldoening.

De meeste klachten hadden betrekking op de auto- en de brandverzekering. Voor de autoverzekering steeg hun aantal van 1.120 naar 1.143, voor de brandverzekering van 967 naar 1.005. De top drie werd vervolledigd door de levensverzekering, waarvan het aantal klachten van 867 naar 904 toenam.

Voor de auto- en brandverzekering blijft de opzeg van een verzekeringspolis een struikelblok en met name de respecteren formaliteiten ervoor.  “Men kan zich de vraag stellen of de huidige wettelijke voorziene formaliteiten voor de opzeg van een verzekeringspolis niet te zwaar zijn. Is het opsturen van een aangetekende brief, het gebruik van een officieel adres, … niet voorbijgestreefd? Is het trouwens logisch om te eisen dat een verzekeringscontract, dat online werd afgesloten, per aangetekende brief moet worden opgezegd”, aldus ombudsvrouw Josette Van Elderen.

Naast de moeilijke opzegprocedure gaat het grootste ongenoegen van de consument over de weigering van een tussenkomst bij een schadegeval.

In de levensverzekeringen vloeien de klachten voornamelijk voort uit wijzigingen in de fiscale en de pensioenwetgeving. Vaak begrijpt of kent de consument de draagwijdte van deze wetgeving en de mogelijke invloed op zijn levensverzekering niet.

Ten slotte heeft de toename van de Gezondheidszorgenverzekeringen een invloed op het aantal klachten. Deze handelen voornamelijk over de weigering tot terugbetaling van de kosten door de verzekeraar. Verscheidene motieven worden hiervoor ingeroepen, namelijk een voorafbestaande aandoening, een contractueel voorziene uitsluiting, medische kosten die buiten de verzekerde periode van de waarborg pre- en posthospitalisatie vallen, …

Vindt u het artikel interessant? Geef uw score
(0 stemmen, gemiddeld 0 van de 5)


Categorie: Algemeen nieuws over verzekeren