Zes keer sparen met een belastingvermindering

0
Reageer
Zes keer sparen met een belastingvermindering

Op zoek naar een mogelijkheid om uw belastingfactuur te verlagen? Kijk dan ook eens naar de spaarformules die fiscaal worden ondersteund. We selecteerden er zes. 

1. Pensioensparen

Wie minstens 18 jaar en niet ouder is dan 64 jaar kan jaarlijks tot 940 euro aan pensioensparen doen. Dat kan op twee manieren. Ofwel wordt het geld in een pensioenspaarverzekering belegd, ofwel in een pensioenspaarfonds geïnvesteerd. In het eerste geval heeft u recht op een gewaarborgde rente. Daar bovenop kan nog een winstdeelneming komen als de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Uw inleg kan dus alleen maar aandikken. In het tweede geval wordt uw geld belegd in aandelen en obligaties en volgt uw tegoed de schommelingen van de beurzen. U kunt in dit geval meer winnen, maar ook verliezen.

De bedragen die u aan pensioensparen spendeert, geven u recht op een belastingvermindering van 30%. Wie 940 euro spaart, moet dus 282 euro minder aan belastingen betalen.

2. VAPZ

Zelfstandigen kunnen een bijkomend pensioen opbouwen via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Ze kunnen hieraan maximaal 8,17% van hun beroepsinkomsten van drie jaar geleden besteden, met een absoluut maximum van 3.127,24 euro. Wie kiest voor een sociaal VAPZ, waarbij ook uitkeringen voorzien zijn bij arbeidsongeschiktheid, kan dat verhogen tot 9,40%, met een maximum van 3.598,05 euro.

De opbouw van een VAPZ verloopt via een tak21-spaarverzekering. Die geeft u recht op een gewaarborgde rente. Daar bovenop kan nog een winstdeelneming komen als de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten.

De stortingen voor een VAPZ kunnen worden afgetrokken van het inkomen en geven dus een belastingbesparing tegen het hoogste tarief waarin het inkomen valt. Door de aftrek verlaagt bovendien ook de basis waarop uw sociale lasten worden berekend.

3. Langetermijnsparen

Nog een andere mogelijkheid om met een steuntje van de fiscus een extra pensioenkapitaal op te bouwen, is het langetermijnsparen. Ook dit gebeurt via een tak21-spaarverzekering.

U kunt dit jaar voor 2.260 euro aan langetermijnsparen doen. De stortingen leveren een belastingvermindering van 30% op. Wie het maximumbedrag spaart, moet dus 678 euro minder aan belastingen betalen.

Let wel: voor de bepaling van de korf van 2.260 euro worden ook de kapitaalaflossingen van uw lening en de premies die u betaalt voor een schuldsaldoverzekering meegeteld. Wie een woonlening heeft lopen, zal dus doorgaans weinig of geen fiscaal voordeel meer halen uit deze spaarformule.

4. Winwinlening

U kunt een zogenaamde winwinlening geven aan een Vlaamse kmo indien die aan enkele voorwaarden voldoet. Zo mag die hoogstens 250 werknemers tellen en mag haar omzet niet hoger zijn dan 50 miljoen euro of haar balanstotaal niet hoger dan 43 miljoen euro.

De winwinlening heeft een vaste looptijd van 8 jaar. De intrest bedraagt minstens 1% en hoogstens 2%. Ze is ook achtergesteld. Dat betekent dat u bij een faillissement slechts wordt terugbetaald als er nog voldoende geld overblijft nadat alle andere schuldeisers volledig zijn vergoed. U kunt ook maximaal 50.000 euro per jaar aan dergelijke zaken lenen.

De kredietgever krijgt jaarlijks een belastingvermindering van 2,5% op het openstaande bedrag van de winwinlening. Als de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag recupereren via een eenmalig belastingkrediet.

5. Crowdfunding

Wie via een erkend crowdfunding-platform inschrijft op nieuwe aandelen van een kmo geniet onder bepaalde voorwaarden van een belastingvermindering van 30%, met een maximum van 100.000 euro aan kapitaalinbreng per jaar. Voor het investeren in aandelen van een 'micro-entiteit' loopt het fiscaal voordeel zelfs op tot 45%.

De genoten belastingvermindering wordt slechts definitief verworven op voorwaarde dat de verkregen aandelen gedurende 4 opeenvolgende jaren worden behouden.

Er is ook een fiscaal voordeel voor wie via een erkend crowdfundingplatform een lening verstrekt aan een kmo. Zij krijgen een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van 15.000 euro per jaar.

6. Investeer in een ontwikkelingsfonds

U kunt ook investeren in ontwikkelingsfondsen als Incofin en Alterfin, die via microfinancieringsorganismen leningen voor beperkte bedragen toestaan aan initiatieven in de ontwikkelingslanden. U krijgt daarbij een belastingvermindering van 5% op uw inbreng. De voorwaarde is wel dat u dit jaar minstens 380 euro stort en u de aandelen in het fonds minstens vijf jaar houdt. De maximale belastingvermindering bedraagt 320 euro.

Bovenop de belastingvermindering heeft u recht op een tweede fiscaal voordeel. Op de eerste 190 euro aan dividenden in coöperatieve vennootschapen zoals Incofin en Alterfin moet u geen roerende voorheffing betalen.

Lees ook:

- Langetermijnsparen goed voor een belastingvermindering van 678 euro 
- Wie heeft recht op een belastingvermindering voor pensioensparen 
- Houdt fiscale regeling buitenlandse spaarboekjes buiten?

Hoe interessant vond u dit artikel?
(17 stemmen, gemiddeld 4.29 van de 5)
Categorie: Algemeen nieuws over sparen