Houdt fiscale regeling spaarboekje buitenlandse banken buiten?

0
Reageer

Houdt fiscale regeling spaarboekje buitenlandse banken buiten?

De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, moet nagaan of de regeling die fiscale voordelen toekent aan de intresten op bepaalde spaarrekeningen er al dan niet voor zorgt dat buitenlandse banken van de Belgische markt worden gehouden en dus in strijd is met de Europese regels.

Intresten op een spaarrekening zijn tot een bepaald bedrag vrijgesteld van roerende voorheffing. Die spaarrekening moet dan wel voldoen aan enkele voorwaarden inzake basisrente en getrouwheidspremie en inzake beperkingen op terugtrekkingen.

De voorwaarden waaraan de rekeningen moeten voldoen om de fiscale vrijstelling te genieten gelden zowel voor rekeningen bij Belgische banken als voor rekeningen bij buitenlandse banken. Dat laatste is in de praktijk echter moeilijk in te vullen. De facto gelden ze dus alleen voor Belgische banken.

Het echtpaar Johannes Van der Weegen en Anna Pot, die over een rekening in het buitenland beschikten, maakten niettemin ook aanspraak op de fiscale vrijstelling. Ze voerden aan dat de Belgische regeling onwettig is omdat ze leidt tot een beperking van het vrij verkeer van kapitaal en van de vrije dienstverlening in Europa.

De rechtbank van Brugge, die zich over het dossier moest uitspreken, legde de zaak voor aan het Europees Hof. Dat oordeelt nu dat de Belgische rechter moet nagaan of de regeling ervoor zorgt dat buitenlandse banken van de Belgische markt worden gehouden.

Theoretisch kon de Belgische overheid een nationale maatregel ook uitvaardigen indien dit het nationaal belang  diende. Ze verwees in dit opzicht naar de bescherming van de consument. Dit laatste argument wordt in deze zaak echter van tafel geveegd door het Europees Hof.

Spaargids.be maakte voor u alvast een overzicht van de tarieven van de spaarrekeningen op de Belgische markt.

 

Lees meer:

- Santander zorgt voor nieuwe lente op Belgische spaarmarkt
- Hoe is mijn spaargeld gewaarborgd?
- Eén Belg op de tien nog elke week naar bankkantoor

Hoe interessant vond u dit artikel?
(2 stemmen, gemiddeld 5 van de 5)
Categorie: Algemeen nieuws over sparen